Leder

Det er tragisk at Putin saboterer nedrustning

Russlands varsel om at de vil trekke seg fra Prøvestansavtalen er en tragedie for arbeidet med nedrustning. Det er fortsatt lov å håpe at Putin endrer mening.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Onsdag vedtok det russiske Føderasjonsrådet, som er overhuset i den russiske nasjonalforsamlingen, at landet skal trekke seg fra Prøvestansavtalen. Den viktige avtalen fra 1996 forbød alle former for kjernefysiske prøvesprengninger.

De fem stormaktene har alle signert den, selv om både USA og Kina ikke har ratifisert den. Likevel har den fungert som en stigmatiserende hindring for eventuelle prøvesprengninger, og dermed også hatt en viktig funksjon i arbeidet med kjernefysisk nedrustning.

Kjernefysisk ultimatum

Vladimir Putin spiller nå et høyt spill ved å ta initiativ til å trekke Russland fra avtalen. Han har flere ganger de siste årene raslet med sablene om bruk av taktiske kjernevåpen i Ukraina, og vestlige ledere har vært i alarmberedskap for et eventuelt angrep. Det er lenge siden en trussel om bruk av atomvåpen har blitt oppfattet mer reell.

Det internasjonale samfunnet må ikke gi opp forhandlinger om nedrustning. Heller ikke Vladimir Putin og hans autoritære lederskap er tjent med noe annet enn stabil nedrustning av kjernevåpen.

Etter hvert som utviklingen på slagmarken i Ukraina har vist seg å bli tyngre og tyngre for russerne, har truslene om bruk av atomvåpen økt. Spesielt flittig har truslene vært om testing av atomvåpen. En av de regimetro programlederne på TV-kanalen Russia Today, Margarita Simonjan, sa for eksempel 2. oktober at Russland burde utføre en kjernefysisk test «et eller annet sted i Sibir» for å sende et «kjernefysisk ultimatum» til Vesten.

Lavere terskel for bruk

I sin fire timer lange tale til en del fremtredende russiske ledere innenfor sikkerhetspolitikk i Sochi den 5. oktober, sa Putin at «han hørte krav om å starte med å teste atomvåpen».

Russland har ikke gjennomført kjernefysiske våpentester siden 1990, året før Sovjetunionen kollapset.

Det internasjonale samfunnet må ikke gi opp forhandlinger om nedrustning. Heller ikke Vladimir Putin og hans autoritære lederskap er tjent med noe annet enn stabil nedrustning av kjernevåpen.

Det er også mulig at Russlands lefling med å fjerne forbudet mot kjernefysiske tester er tenkt brukt som grunnlag for forhandlinger. I så fall må vestlige land gjøre alt i sin makt for å hindre at slike tester faktisk finner sted, og at terskelen for bruk av atomvåpen ikke blir lavere enn den er nå.Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Leder