Leder

Ingen grunn til alarm

Når ord leses og dermed går fra papiret til å bli lyd, skjer det alltid en forskyvning. Metodister som er gift under ørsmå andre lyder enn de godkjente kan ta det helt med ro.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Antakelig var det en del ektefolk som fikk seg en støkk da avisa Dagen tidligere i september kunne melde at de vigselsliturgiene Metodistkirken i Norge har brukt mellom 1991 og 2023 ikke var godkjent av staten og dermed ugyldige. Jusprofessor Asbjørn Strandbakken sier til Dagen om situasjonen at «De parene er ikke gift».

Det er ifølge Dagen snakk om rundt 800 par som altså kan komme til å måtte revurdere sin sivilstatus. Dette på tross av at de både er erklært som rette ektefolk, bedt for og velsignet for Guds åsyn, og ikke minst ført i Folkeregisteret som gift.

Dagen og Strandbakken skal nok slite for å bevise at et par som har vært gift for Gud og stat i 30 år egentlig er samboere

Vårt Land har gått gjennom endringene i liturgiene. De er små og stort sett kun av språklig art. Professor ved Universitetet i Oslo John Aasland mener det ikke er noen grunn for å anse ekteskapene inngått etter de aktuelle liturgiene for ugyldige. Alle ekteskapslovens krav er oppfylt, og regelen om å kun bruke godkjent liturgi gjaldt bare for prester i Den norske kirke, og bare mellom 2009 og 2020.

Umulig å sette ut i livet

Vårt Land er enig i Aaslands vurdering. Dersom de små endringene i seg selv er nok for å gjøre et ekteskap ugyldig, er det fare på ferde for flere enn metodistene. Hva med de gangene vigsler snubler i ordene? Der høyttaler eller mikrofon ikke fungerer og menigheten ikke hører alt som blir sagt? Eller presten snakker så lavt at ikke alle stavelsene kan oppfattes? Hva med prester som skifter ut vokaler eller hele ord i tråd med egen dialekt?

Enhver muntliggjøring av tekst står i en viss avstand til teksten. Tilknytningen mellom på den ene siden teksten, og på den andre opplesning eller fremføring, er alltid ørlite ustabil, og noen ganger veldig ustabil. Å si frem en tekst er å fortolke teksten, det er uungåelig når ordene skifter medium fra nedskrevet til uttalt. Så hvor går grensen for hva som kan regnes som samme tekst, samme ord, samme liturgi?

Det er med andre ord praktisk umulig å holde som krav at en liturgi skal følges til punkt og prikke for å være gyldig. Det er åpenbart at vi må bruke menneskelig skjønn i saken. Dagen og Strandbakken skal nok slite for å bevise at et par som har vært gift for Gud og stat i 30 år egentlig er samboere.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder