Leder

Åpenhet for livssyn bør gjelde også på Hamar

Hamar kommune viser her en forbausende svikt i forståelsen av det livssynsåpne samfunnet. De bør snu om hvem som er velkommen på kommunens frivillighetsmesse.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I invitasjonen til den årlige Frivillighethelga på Hamar presiserer kommunen at arrangementet «ikke er åpent for organisasjoner med religiøst budskap». Helga som arrangeres i midten av september er frivillighetens årlige sjanse til å vise seg fram på Stortorget i Hamar.

Tidligere har Den norske kirke deltatt på torget med blant annet barnekoret til Hamar kirke, men denne gangen er sogneprest Per-Erik Stave Engdal usikker på om de er velkommen. Mandag kveld skrev Vårt Land at kirken nå venter på svar fra kommunen om hvorvidt det åpnes for at barnekoret kan være med. Kommunens kontaktperson for arrangementet, Marian Skutlaberg, varslet at kommunen kom til å ta en vurdering på hvem som fikk være med, og at barnekoret og KFUK-KFUM «er i gråsonen».

Meningsløs ekskludering

Hamar kommune viser her en forbausende svikt i forståelsen av det livssynsåpne samfunnet. Å sortere frivilligheten på denne måten er ikke bare meningsløst, men også historieløst. Mange av de største og viktigste frivillige organisasjonene i vårt samfunn har klare religiøse røtter, slik som Røde kors og speiderbevegelsen.

Kateket i Hamar kirke, Ragnfrid Granerud, sier mye frivillig arbeid er ofte forankret i personlig tro eller livssyn, og at kommunen ved å legge disse føringene gjør rammene smalere enn virkeligheten. Det gir ikke mening å ekskludere disse fra en samling som skal vise frem bredden i frivilligheten.

Ubegrunnet frykt for religiøs tro

Det virker som en ubegrunnet frykt for religiøs tro ligger til grunn for kommunens avgjørelse. Den fremstår både kunnskapsløs og lite gjennomtenkt. I det livssynsåpne samfunnet skal ingen diskrimineres på bakgrunn av religion, tro eller livssyn. Hamar kommune bør derfor snarest gjøre det klart at også frivillige aktører med religiøs bakgrunn er velkommen på Frivillighethelga.

For de religiøse organisasjonene og Den norske kirke kan det likevel være greit å ta saken på Hamar til ettertanke. Dersom for mye av det man leser eller hører om disse organisasjonene handler om konfliktfylte saker, kan det være forståelig når aktører ikke ønsker å ha så mye med dem å gjøre. De kristne organisasjonene må bli flinkere til å få frem kjernen i sitt budskap, fremfor de interne konfliktene.


Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder