Leder

Privatskoler må også få skolebøker

Regjeringen må ikke forskjellsbehandle elever i offentlig skole på bekostning av elever ved privatskoler.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vårt Land meldte onsdag at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sa at også privatskoler ville få penger til nye skolebøker, etter Kunnskapsdepartementets (KD) gladmelding om mer penger forrige uke. 115 millioner kroner er bevilget til innkjøp av skolebøker, som en ekstrabevilgning ved skolestart.

Nå viser det seg at tilskuddet bare skal gå til kommunale skoler, etter en presisering fra statsråden. Det er lett å forstå at både ansatte og elever ved de private skolene dermed føler seg forskjellsbehandlet på en negativ måte.

Alle barn har krav på fysiske bøker

Det er positivt at kunnskapsminister Brenna sørger for at det skal finnes flere bøker fysisk tilgjengelig i norske skoler. Digitaliseringen vil ikke fjerne behovet for fysiske bøker, noe flere uavhengige studier også viser. Fortsatt er det slik at en stor del av lærere og elever foretrekker å lese på papir, gjerne i kombinasjon med digitale hjelpemidler.

Statsråden sier at kravet ikke vil bli innfridd. Her bør Brenna ganske enkelt snu.

Alle barn i norsk skole har behov for fysiske bøker i undervisningen. Derfor er det problematisk at KDs ekstrabevilgning ikke kommer alle elevene til gode, men bare dem i offentlig skole.

Brenna har allerede strammet inn på flere områder for privatskolene, blant annet ved at det nå blir lettere for lokale politikere å si nei til nye skoler. Hun og Arbeiderpartiet har en ideologisk skepsis mot slike skoler, fordi det etter deres mening kan bidra til å svekke fellesskolen.

Brenna bør snu

I et slikt perspektiv er det derfor enda mer uforståelig at det nå bare er den offentlige skolen som får ekstra penger til skolebøker. Det gjør nemlig skillet mellom de private skolene og den offentlige skolen enda større, og kan bidra til å gjøre det dyrere å gå på privatskole. Dermed vil det skillet Arbeiderpartiet advarer mot, bli større. Det er uklok politikk.

«Det er ingen grunn til at ekstrabevilgningen til skolebøker ikke også skal inkludere de 30.000 elevene som går der», sa økonomileder Elisabeth Næverlid Sævik ved Danielsen-skolene.

Næverlid Sævik har helt rett i at Tonje Brenna også burde gitt de private skolene penger til kjøp av skolebøker, og at kommunikasjonen fra statsråden i denne saken har vært uproff.

Statsråden sier at kravet ikke vil bli innfridd. Her bør Brenna ganske enkelt snu.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder