Leder

Bøkenes bok hører hjemme på biblioteket

Bibel-sensuren i Utah viser at kulturkampen i USA har nådd et kunnskapsfiendtlig nivå.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mange ristet nok på hodet i helgen, da de leste at skoledistriktet Davis i Utah i USA har besluttet å fjerne Bibelen fra skolebiblioteker i småskolen. Det er god grunn til å være oppgitt. Skoledistriktets avgjørelse viser tydelig at kulturkampen i USA har nådd et kunnskapsfiendtlig nivå.

Klagen illustrerer lovens omfang

Klagen mot usømmelig innhold i Bibelen ble sent inn av en anonymisert enkeltperson, og kan ved første øyekast se ut som moralsk overformynderi som har spunnet ut av kontroll. Det er nettopp det som er poenget. For klagen mot Bibelen må ses som et retorisk grep i en større debatt som nå raser i USA – om hva slags budskap barn og unge skal utsettes for og skjermes mot. Klagerens poeng er dette: Når romaner og barnebøker som viser likekjønnet kjærlighet og utradisjonelle familiekonstellasjoner ikke lenger er passer for skolebiblioteket, hva da med Bibelens skildringer av vold og usømmelig seksualitet?

Klagen mot usømmelig innhold i Bibelen ble sent inn av en anonymisert enkeltperson, og kan ved første øyekast se ut som moralsk overformynderi som har spunnet ut av kontroll. Det er nettopp det som er poenget

Ideologisk revisjon

De siste årene har det skylt en bølge over deler av USA, hvor aktører med konservativ religiøs forankring har reist debatt om hva slags bøker som hører hjemme i skolen. I flere tilfeller lykkes de med å få bøker fjernet. Den oppsiktsvekkende utviklingen i Utah holder opp et speil for disse aktivistgruppene.

Det er riktig å ha en kritisk tilnærming til hva slags bøker som skal formildes i skoleverket. Men når en slik tilnærming blir et verktøy for å fremme en reaksjonær ideologisk agenda, som den har blitt USA, bærer det galt av sted.

Selvfølgelig hører Bibelen hjemme i skolen. Vi får håpe at debatten om et så åpenbart spørsmål vil gjøre det tydelig for flere at sensurtrangen har fått for stort spillerom, og at USAs polariserte kulturkamp bør holdes borte fra skolebibliotekene.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder