Leder

«Kjære SV, redd bistanden!»

Det er skuffende at Støre-regjeringen nå vil kutte rått i bistand til utdanning og helse i fattige land. Vi håper SV makter å rette opp i regjeringens usolidariske kutt til de som trenger det aller mest.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Torsdag formiddag la regjeringen fram sitt forslag til revidert statsbudsjett for 2023. Det finnes gode disponeringer i budsjettet. Men regjeringen gjør en skuffende disponering som vil kunne få store konsekvenser framover. Selv om regjeringen formelt sett justerer opp bistandsbudsjettet til én prosent av BNI, så blir 1,5 milliarder tappet ut av budsjettet for tradisjonell bistand og ført over til budsjettet for flyktninger fra Ukraina som kommer til Norge.

Dermed blir den tradisjonelle bistanden til fattige land kuttet. Områder som får kutt er postene for utdanning, sivilt samfunn, helse og vaksiner. Det er forstemmende, usolidarisk og usosialt at regjeringen kutter rått i bistand til de fattigste landene.

Det er forstemmende, usolidarisk og usosialt at regjeringen kutter rått i bistand til de fattigste landene.

—  Vårt Land

Langsiktige konsekvenser

Innenfor utdanning foreslås å redusere bevilgningen med 152,4 millioner kroner. Innenfor helse foreslås å redusere bevilgningen med 352,3 millioner kroner. Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria på 2 mrd. kroner samlet for årene 2023-2025, bli avtalefestet med lavere beløp i 2023.

Kutt for disse feltene vil kunne gi langsiktige og negative konsekvenser. Udanning er ett av feltene som øker fattige lands mulighet til å jobbe seg ut av fattigdom. Å kutte nettopp på utdanningssiden er derfor alvorlig. I beste fall viser det en manglende forståelse for den alvorlig situasjonen mange fattige land står i, med sult, vannmangel og klimakrise etter en periode med pandemi og ettervirkninger av krigen i Ukraina. I verste fall er det slik at regjeringen ikke bryr seg om at de aller fattigste blir rammet.

Det er dessuten slik at Norges nedtrapping av bistand vil få en annen alvorlig konsekvens: Når et rikt land som Norge kutter ned, er det flere som kan komme til å følge etter.

SV rettet opp kutt i fjor

I fjor gikk SV inn og rettet opp en rekke budsjettkutt da regjeringen fikk flertall for revidert budsjett. Disse postene ble justert opp igjen. Det gjaldt poster som helsebistand, sivilsamfunn og utdanning. Vi vet at SV ikke ønsker å være et parti som kun retter opp usosiale kutt fra Støre-regjeringen. De har egne politiske saker de ønsker å få gjennomslag for.

Vi håper likevel at SV ikke aksepterer disse usosiale kuttene som Støre-regjeringen nå legger fram. Derfor har vi en bønn til Kjersti Bergstø og hennes flokk: Kjære SV, redd bistanden!Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder