Leder

«Saken om de tre søstrene Faustina, Gloria og Brenda viser hvordan saksbehandlingen i UDI og Une må forbedres»

Saken om de tre søstrene Faustina, Gloria og Brenda viser hvordan saksbehandlingen i UDI og Une må forbedres.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vårt Land har tidligere omtalt historien til Faustina, Gloria og Brenda, som alle kom til Norge på familiegjenforening i 2016 for å bo med faren sin. Der levde de i over et år i et hjem med store konflikter før de ble kastet ut. Så ville staten sende de ut av landet, blant annet fordi familielivet brøt sammen og fordi de skulle ha oppgitt feil identitet. Søstrene saksøkte staten ved Utlendingsnemnda (Une), og den ferske dommen fra Oslo tingrett er knusende mot utlendingsforvaltningen.

Ikke tolerert i andre deler av statsforvaltningen

Blant annet slår Oslo tingrett fast at «saksbehandlingen ble tidlig låst i synet på at søstrene løy, og saksbehandlingen har derfor vært vilkårlig».

De tre søstrene fikk fullt medhold i saken.

UDI og Une har fortsatt mulighet til å anke saken om de tre søstrene, men de ville gjort klokt i å ikke gjøre det. I denne saken har utlendingsmyndighetene påført de tre søstrene stor nok belastning allerede, i tillegg til at dommens konklusjon virker både overbevisende og tydelig.

—  Vårt Land

I seg selv er saken om de tre søstrene alvorlig, men den gir også grunn til uro for hvordan utlendingsforvaltningen opptrer i andre saker. Tingretten bruker også ordet «vilkårlig» om UDI og Unes saksbehandling flere steder i den ferske dommen. I den konkrete saken om søstrene har myndighetene i for stor grad basert seg på opplysninger fra faren til de tre søstrene. Det ville man ikke tolerert i andre deler av statsforvaltningen, uten at det ble gjort tilstrekkelig med uavhengige vurderinger av fakta i saken.

Bør ikke anke

Det er forstemmende å se hvordan UDI og Une opptrer i saker som handler om menneskers liv og fremtid, slik som i saken til de tre søstrene. Myndighetene må gjøre det de kan for å sikre at lignende vilkårlig behandling i andre deler av utlendingsforvaltningen ikke forekommer. For menneskene det gjelder – for eksempel for Faustina som har både baby og et barn på 2,5 år – er konsekvensene av saksbehandlingen graverende. Å skulle skilles fra barna sine, på grunn av saksbehandlingsfeil eller feil lovanvendelse hos UDI og Une, er ikke akseptabelt.

UDI og Une har fortsatt mulighet til å anke saken om de tre søstrene, men de ville gjort klokt i å ikke gjøre det. I denne saken har utlendingsmyndighetene påført de tre søstrene stor nok belastning allerede, i tillegg til at dommens konklusjon virker både overbevisende og tydelig.


Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Leder