Leder

Minoriteter taper på likhet for loven

Sylvi Listhaug tar nå til orde for å fjerne urfolks rettigheter, fordi hun vil ha likhet for loven. Men dersom dette er det eneste rådende prinsippet, vil alltid urfolk og andre minoriteter tape.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Sylvi Listhaug tar nå til orde for å fjerne urfolks rettigheter, fordi hun vil ha likhet for loven. Hun mener at Norge bør vurdere å tre ut av FNs erklæring om urfolks rettigheter. Til NRK sier hun: «Det er klart at det er krevende å tre ut av konvensjoner, men jeg mener det er fullt mulig å se på dette. Vi ser også at det er sterke reaksjoner i nord på de særrettighetene samene har, og dette må vi ta på alvor.» Hun mener dette er viktig med tanke på den sikkerhetspolitiske situasjonen, hvor det er et uttalt politisk mål at det bor folk i Finnmark.

Hun får motbør av Aps politiker fra Hammerfest Marianne Sivertsen, som også er leder av Stortingets energi- og miljøkomite. Sivertsen mener Frps utspill om at Norge bør skrote urfolksrettighetene vil føre til økt polarisering i Finnmark. Høyres representant i Finnmark mener derimot at Frp ikke er helt på jordet.

Det en særdeles dårlig idé for Norge å tre ut av FNs konvensjoner for urfolks rettigheter. Et samfunn skal måles på hvordan det behandler sine minoriteter. Det finnes dessverre nok av dårlige eksempler gjennom historien. Det bør også Frp og Sylvi Listhaug reflektere over

Vil tape hver gang

Listhaug er ikke den eneste som tar til orde for at flertallets vilje bør har forrang. Det gjelder både i arealspørsmål og i spørsmål om utvinning av kraft. En av dem som har uttalt seg, er Gunnar Stavrum. I Nettavisen skriver han kronikken «Konfliktene står i kø dersom reindriftssamenes rettigheter skal gå foran all økonomisk samfunnsutvikling», der han blant annet tar til orde for at økonomisk utvikling er en menneskerettighet.

En av dem som har tatt til orde for at urfolk må ha et særlig vern fordi de alltid er i mindretall, er leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen. I Nettavisen går han i rette med Gunnar Stavrum: «Med klare rettigheter verner en rettsstat om sine urfolksminoriteter. Ikke ved å regne alle verdier om til penger.»

Gulowsen skriver også: «Hele poenget med et særlig rettsvern for urfolk og deres tradisjonelle arealer, er at deres tradisjonelle levesett aldri vil kunne måle seg med storsamfunnets økonomiske betraktninger eller prioriteringer. Derfor trenger de et særskilt minoritetsvern.»

Alltid i mindretall

Vi mener det er et viktig poeng at urfolk og minoriteter trenger et ekstra vern, nettopp fordi de alltid vil være i mindretall. Dermed vil de alltid stå i fare for å bli overkjørt og nedprioritert når de måles mot storsamfunnets interesser.

Når store samfunnsinteresser står mot urfolks rettigheter er både god og tidlig dialog ekstremt viktig. Derimot er det en særdeles dårlig ide for Norge å tre ut av FNs konvensjoner for urfolks rettigheter. Et samfunn skal måles på hvordan det behandler sine minoriteter. Det finnes dessverre nok av dårlige eksempler gjennom historien. Det bør også Frp og Sylvi Listhaug reflektere over.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder