Leder

Regjeringa må hjelpe fattige nå

At småbarnsforeldre får beskjed frå Nav at dei bør gå til Frelsesarmeen for å få mat bør vere utoleleg for regjeringa.

Dette er ein leiar. Leiaren gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innhaldet.

Før helga kom forskingsstiftinga Fafo med ein rystande rapport. Den viste at over halvparten av folk som tar imot matposar og mathjelp frå Frelsesarmeen er barnefamiliar. Nær to av tre er kvinner. Dei aller fleste mottar også andre velferdsytingar.

Kanskje det mest oppsiktsvekkjande var at fleire at dei som står i matkøen, hadde blitt tipsa av Nav-tilsette om å dra til Frelsesarmeen for å få mat.

Funna er ikkje ein velferdsstat verdig. Ideelle aktørar som Frelsesarmeen fortener all støtte dei kan få, men ansvaret for å gi folk mat skal det offentlege ta.

Ikkje høgt nok oppe på agendaen

Ikkje alle vert overraska over funna til Fafo. Kaisa Hansen-Suckow har skrive bok om korleis det er å vekse opp som fattig i eit rikt land.

Ho seier til Vårt Land at ytingane er for små og at møtet med Nav for mange er audmjukande.

At folk står i kø for å få mat på Frelsesarmeen bør vere utoleleg for Regjeringa. Det burde vere høgst oppe på agendaen.

Men det var ikkje det inntrykket folk fekk av å sjå arbeidsminister Marte Mjøs Perssen på NRK Debatten torsdag.

Straumstøtta og koronastøtta har vist at regjeringa kan handle raskt også utanom den normale budsjettkalenderen.

—  Vårt Land

Ho viste til at oppjustering av stønadane frå statsbudsjettet kjem no og vil hjelpe på situasjonen.

Men denne auken er ikkje justert for prisveksten som har vore sidan i haust.

Andre endringar vil komma i trygdeoppgjeret i mai, sa statsråden.

Det er ikkje nok når småbarnsforeldre vert bedne om å dra på Frelsesarmeen for å få mat.

Lite trøyst i signal om at stønadane går opp i mai

Fafo-rapporten burde få regjeringa til å innsjå at situasjonen er akutt og at dei må handle nå. Dessverre skjer ikkje det.

Regjeringa har varsla at dei vil komme med ein prisjustering av statsbudsjettet i mai. Det er vel og bra for sjukehus som elles ville kutta stort som følgje av at kostnadane stig meir enn forventa i haust.

Men det er inga trøyst for småbarnsforeldre som står i matkø i dag. Mjøs Perssen burde sagt at regjeringa vil gi auka stønadane no, ikkje venta på trygdeoppgjeret i mai.

Det ville dei også fått fleirtal for på Stortinget.

Straumstøtta og koronastøtta har vist at regjeringa kan handle raskt også utanom den normale budsjettkalenderen.

Det burde dei gjort her også.


Annonse
Annonse

Mer fra: Leder