Leder

Ingen grunn til å overspille Tiktok-saken

Oppposisjonen på Stortinget bør ikke overspille Tiktok-saken mot Emilie Enger Mehl, tross i den klønete håndteringen fra justisministeren.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Saken med justisminister Emilie Enger Mehls (Sp) bruk av Tiktok, er et stjerneeksempel på en sak hvor håndteringen blir et større problem enn det saken i utgangspunktet handler om. Opposisjonen og mediene ville i lang tid vite om justisministeren hadde hatt Tiktok installert på sin tjenestetelefon. Det fikk de ikke vite, selv om det i flere måneder ble stilt gjentatte spørsmål. Justisministeren viste til sikkerhetshensyn i de vage svarene. En justisminister kunne ikke avsløre hvilke apper hun hadde på tjenestetelefonen, av frykt for hacking eller spionasje.

Uforståelig håndtering

Det kunne man forstå, helt til justisministeren 1. februar i år gikk ut og sa at hun i en kort periode hadde hatt Tiktok installert på tjenestetelefonen. Da ble det brått uklart hvorfor Stortinget ikke kunne fått den informasjonen lenge før, og hvorfor justisministeren i flere måneder tviholdt på argumentasjonen om at hun ikke kunne svare av sikkerhetshensyn. Hun kunne med fordel håndtert saken på en bedre og mer effektiv måte, for å ikke stille seg i den posisjonen hun nå har havnet i.

Nå er alle parter – også Stortinget – tjent med at saken legges død, og at justisministeren får fokusere på de viktige oppgavene som ligger i hennes departement knyttet blant annet til Ukraina-håndteringen

—  Vårt Land

Det er ingen tvil om at Mehls opptreden overfor Stortinget er kritikkverdig, noe flere opposisjonspartier har gjort rede for allerede. Statsrådenes opplysningsplikt overfor Stortinget skal tas alvorlig. Den er nedfelt i Grunnloven, og bidrar til å sikre den makten det folkevalgte Stortinget skal ha i norsk politikk.

Vekker for Mehl

Likevel er ikke Mehls sak så alvorlig at den fortjener en egen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, noe også lederen av komiteen, Peter Frølich, har slått fast. Opposisjonens problem oppstod da Høyre-leder Erna Solberg etterpå gikk ut og sa at Mehl hadde forsøkt å føre Stortinget bak lyset. Det var oppsiktsvekkende sterke ord fra Solberg, ettersom å føre Stortinget bak lyset er definert i selve ordlyden av hva det vil si å bryte opplysningsplikten overfor Stortinget. I så fall burde Høyre også ta konsekvensen av denne språkbruken ved å stille mistillitsforslag mot Mehl. Det kommer de etter alle solemerker ikke til å gjøre.

Nå er alle parter – også Stortinget – tjent med at saken legges død, og at justisministeren får fokusere på de viktige oppgavene som ligger i hennes departement knyttet blant annet til Ukraina-håndteringen. Mehl har nok også fått en klarere forståelse av hvor grensen går for hva hun bør opplyse Stortinget om.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder