Leder

Norges øyeblikk

Norge har fått en enestående posisjon som Europas viktigste energileverandør. Hvordan vi utnytter denne muligheten blir lagt merke til ute i verden.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Russlands angrep på Ukraina har gjort Norge til Europas viktigste leverandør av gass og en viktig leverandør av olje. Vi har nå dessuten inngått en avtale med Tyskland om levering av såkalt blått hydrogen, det vil si hydrogen som er produsert ved å brenne naturgass. Dermed har Tyskland brutt med sin erklærte politikk om at man bare skal bruke grønt hydrogen, det vil si hydrogen produsert med fornybar energi.

Spriket mellom våre grønne ambisjoner og vår satsing på fossil energi får søkelyset på seg.

—  Vårt Land

Fortsatt tung satsing på fossil energi

Vi framstår nå som pådrivere for massiv satsing på fossil energi, også med en stor utlysning av nye leteblokker i nord. Men den kritikken vi ellers ville møtt, forstummer på grunn av situasjonen krigen i Ukraina har skapt.

Norge rettferdiggjør denne satsingen på fossil energi med at det skal gi grunnlag for et grønt skifte og en storstilt utbygging av fornybar energi. Den kompetansen vi har opparbeidet offshore skal utnyttes til utbygging av havvind. Vi investerer i å ligge langt framme når det gjelder fangst og lagring av CO2.

Men realiteten er at vi nå planlegger for en gass- og oljevirksomhet som skal vare i 30-40 år til. Denne langsiktige satsingen møter ikke like stor forståelse. EU og Norge har ikke blitt enige om en avtale om utvikling av grønn industri, nettopp fordi Norge vil ha med en aksept for oljevirksomhet også etter 2030.

Sprik mellom ambisjon og virkelighet

Denne tvetydige norske holdningen belyses i en artikkel i Foreign Policy. Både vår nye rolle som Europas energileverandør og de enorme inntektene det har skaffet oss, fører til at det blir større oppmerksomhet om hva vi driver med. Og nettopp spriket mellom våre grønne ambisjoner og vår satsing på fossil energi får søkelyset på seg.

Felix Schenuit er forsker ved Stiftung Wissenschaft und Politik, en tysk tenketank som blant annet rådgir den tyske regjeringen. I artikkelen spør han om hvorvidt det Norge nå opplever nettopp er et øyeblikk. Han sier at Europa er i ferd med å bygge ut alternativer til den fossile energien i stor fart. Blått hydrogen har neppe noen lang framtid, Frankrike bygger ut kjernekraften og fordelingsnettet bygges ut over hele Europa.

«Om noen år kommer det til å bli reist spørsmål om hvordan Norge utnyttet den rollen krigen ga, og hvor alvorlig dere tok utviklingen av grønne alternativer», sier han. Det er en påminnelse vi har all grunn til å ta til oss.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder