Leder

Unnfallende fra Toppe

Antakelig må Den norske kirke fremover redusere antallet kirkebygg i bruk og kutte i stillinger.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

For noen dager siden fortalte NRK om sokneprest Espen Gya i Sauda. Han åpnet strømregningen for desember, og ble rådvill. Regningen var på hele 133.000 kroner. Strømmen går til å varme opp én kirke, tre kapeller og ett kontor.

Sauda kirke er ikke den eneste kirken som har problemer med å betale regningene for tiden. Direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen, sier at Den norske kirke minst har tredoblet strømutgiftene. Antallet kirkebygg i landet tilsier at en tredobling utgjør betydelige summer.

Kirkene må stenge

Kirkene fikk ekstratilskudd fra Stortinget i 2022 for å kunne varme opp rommene til jul, men faller mellom stolene når det gjelder fast strømstøtte. Konsekvensen er at mange fellesråd senker temperaturen i kirker og på kontorer, eller også stenger kirker. Det betyr at folk ikke kan vente å få begrave sine kjære der de hører til, eller at gudstjenester og andre arrangementer blir avlyst. Det er ikke bærekraftig i lengden. Å spare på strømmen er nødvendig for alle strømbrukere, også for kirken. Men smertegrensen er for lengst krysset.

Hvis det ikke er nok penger, hjelper det ikke å rydde i lommeboka

—  Vårt Land

Ansvarlig statsråd for kirkene, Kjersti Toppe (Sp), ber menighetene omdisponere pengene for å betale for strømmen. I svaret sitt til NRK legger hun til grunn at det er mulig å både holde kirkene åpne og ha en levelig økonomi. Man skulle tro ministeren ikke forstår hva slags økonomisk situasjon de fleste kirker i landet lever i. I veldig mange av kommunene er både vedlikehold og drift kraftig underfinansiert, og heller ikke stillingsprosentene går for å være særlig rause. Det finnes rett og slett ikke midler å omdisponere.

Toppe påpeker at det er kommunene som er ansvarlige for drift av kirkebygg. Det har hun rett i, men det hindret ikke regjeringen i å gi kirkene strømstøtte før jul. Med andre ord forstår regjeringen kommunenes situasjon godt, men velger å ikke hjelpe til igjen.

Dårlig nytt for Den norske kirke

Signalene fra Toppe er dårlig nytt for kirkeøkonomien. Når selv ikke Senterpartiet ser ut til å ville betale for nøktern kirkedrift, er det små sjanser for at Den norske kirke går lysere økonomiske tider i møte. Den norske kirke kan ikke utføre sine oppgaver uten brukelige kirkebygg spredt utover landet. I tillegg til lønninger, er drift av bygg den viktigste og største utgiftsposten. Andre utgifter er for lengst kuttet ut eller helt ned. Hvis det ikke er nok penger, hjelper det ikke å rydde i lommeboka.

«Vi er veldig, veldig bekymret for lokalkirken», sier seniorrådgiver Martin Stærk i KA til NRK. Antakelig må Den norske kirke fremover redusere antallet kirkebygg i bruk og kutte i stillinger. Det vil i så fall kunne føres direkte tilbake til unnfallenheten fra dagens regjering.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder