Leder

Varsomhet skaper en inkluderende kirke

Det er et enkelt valg å la være å synge en salme som kan oppfattes orientalistisk.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Slagord om en åpen og inkluderende kirke har blitt så vanlige at de nå må regnes som en del av kulturen i Den norske kirke. Alle vil åpne dørene. Det er godt. Men hva betyr denne åpenheten?

Ofte har det vært snakk om å endre holdninger til for eksempel homofili, samboerskap eller kvinners prestetjeneste. Andre ganger handler det om å finne et språk mange kan forstå, eller å ta i bruk en større bredde kulturuttrykk. Og noen ganger handler det om å bygge ned teologiske terskler, slik at ingen skal føle at de ikke er gode nok kristne. På alle disse punktene har Den norske kirke en levende samtale om hvor veien bør gå.

Det bør være lav terskel for å være varsom i en kirke som ønsker lave terskler

—  Vårt Land

Den norske kirkes hvithet

Men så er det et punkt som har vært ute av fokus. Det handler om Den norske kirkes hvithet. Det norske samfunnet rommer mennesker med alle slags hudfarger og herkomst, men selv om mange har funnet veien til kirkebenkene, er det få ansatte og folkevalgte i Den norske kirke som har bakgrunn fra andre land enn de vestlige. Vårt Land har satt fokus på dette i sin journalistikk, og Den norske kirke er i gang med arbeid på flere fronter.

Men inkludering av mennesker med utenlandsk bakgrunn handler om mer enn representasjon. Det handler blant annet også om våre kunst- og kulturuttrykk.

I går skrev Vårt Land om salmen «Vi kommer fra Østen». Salmen står i Norsk salmebok og er skrevet av Hans Arne Akerø. Prest Maryam Trine Skogen mener sangen er orientalistisk, og vil ikke synge den. Akerø på sin side melder at det ikke ligger diskriminerende intensjoner bak salmen.

Fri fortolkning

Det er ingen grunn til å betvile Akerøs intensjoner. Men et annet spørsmål enn hva han har tenkt, er hvordan menneskene i kirkebenken fortolker salmen. Med én gang en kunstner har sluppet sitt kunstverk, er det fritt fram for fortolkning. Skogen er ikke den eneste som har reagert på salmen. Den kan ikke sies å være direkte katastrofal, og det er slett ikke gitt at Den norske kirke må komme med en anbefaling om å la være å bruke den. Men det er heller ikke noe galt i å være varsom og lydhør når negative reaksjoner kommer fram.

Vi vet at mennesker med asiatisk bakgrunn synes det er svært ubehagelig når sanger som «Tre små kinesere» blir sunget. Da er det et enkelt valg å la være å synge den. På samme måte bør en kirke som ønsker å være inkluderende også tenke seg godt om hvis man overhører signalene fra Skogen og hennes meningsfeller. Det bør være lav terskel for å være varsom i en kirke som ønsker lave terskler.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder