Leder

Unødvendig harde fronter

Frontene i debatten om norsk skatte- og næringspolitikk er blitt unødvendig harde. Spesielt må NHO og aktørene i næringslivet roe språkbruken.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er krig i Europa. Det betyr at alle må ta i et ekstra tak. Det gjelder også for norsk næringsliv.

Det virker likevel som om norsk næringsliv føler seg urettferdig hardt rammet av de ekstra kostnadene krigen medfører. Putins energikrig mot Europa, prisstigningen på det meste av varer og ekstraordinære skatteøkninger er hard kost for mange. Til tross for dette burde det fremdeles være mulig å se situasjonen i et litt større perspektiv enn mange gjør nå.

Spesielt hard har ordbruken vært i debatten om økningene i skatter for produksjon av laks og kraft, som regjeringen har begrunnet med de store utgiftsøkningene i statsbudsjettet for 2023. Investeringsdirektør Gaute Eie i Eika Kapitalforvaltning gikk så langt som å sammenligne innføringen av lakseskatten med situasjonen i det kommunistiske Sovjetunionen: «Det er jo sånn som vi leste om i gamledager at Russland bare tok pengene. Og du lo over at du var så dum å være i et sånt land. Nå er det jo sånn at du nesten kan gjøre det samme i Norge.»

Ikke rom for oljepenger

Det er et talende eksempel på hvor useriøs begrepsbruken i debatten om norsk skattepolitikk har blitt, samtidig som mange av de rikeste menneskene i Norge har reist til Sveits.

Krig koster penger, og for å unngå en prisvekst ute av kontroll kan ikke ekstrakostnadene tas ved bruk av mer oljepenger.

Det er ikke bare norsk næringsliv som nå merker at det er tøffe tider. Vanlige folk, og spesielt de med minst penger fra før, opplever en krevende økonomisk situasjon nå. Derfor må alle bidra.

—  Vårt Land

Norsk næringsliv har vært i en fordelaktig situasjon gjennom mange år der staten har vært villig til å stille opp med gunstig skattepolitikk, som for eksempel da oljeprisfallet førte til at mange selskaper innen petroleumsnæringen fikk oppsiktsvekkende gunstig skattepakke. Den førte til en rekordstor prosjektbølge på norsk sokkel.

Mer nøktern språkbruk

Det er ikke bare norsk næringsliv som nå merker at det er tøffe tider. Vanlige folk, og spesielt de med minst penger fra før, opplever en krevende økonomisk situasjon nå. Derfor må alle bidra.

I den dugnaden burde også debattantene være mer nøkterne med språkbruken.

Norge er et land der samarbeidet mellom partene i arbeidslivet har vært godt, mye på grunn av en edruelig og seriøs debatt om nærings- og skattepolitikken. Med ruskeværet som nå blåser opp rundt oss i verden burde det være viktigere enn noen gang. Det er et ansvar spesielt NHO-leder Ole Erik Almlid burde ta.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder