Leder

Usynlig utenforskap

18.000 unge voksne lever i Oslo uten arbeid, utdanning eller trygd. Ap sosialbyråd i Oslo slår med god grunn alarm.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I Oslo lever 18.000 unge voksne uten arbeid, utdanning eller trygd. Det skrev Vårt Land nylig. Sosialbyråd Rina Mariann Hansen mener tallene viser en alvorlig situasjon. Hun mener dette har gått under radaren fordi disse ikke nødvendigvis er en kostnad for samfunnet, fordi de ikke mottar offentlige ytelser.

Kan bli varig utenforskap

Hansen sier de høye tallene er en vekker. Ikke minst fordi ungdom som starter voksenlivet uten jobb har problemer med å komme i jobb senere. Da kan utenforskapet bli varig. Mange av ungdommene som står i denne situasjonen bor i bydeler med store levekårsutfordringer og har ikke fullført videregående. Det er store forskjeller på bydelene. I de sentrumsnære bydelene som Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen står kun 11 prosent i gruppa uten arbeid, trygd eller utdanning. Men det er over dobbelt så mange i bydeler som Stovner og Søndre Nordstrand. Her er tilsvarende tall 24 prosent. Men også på deler av vestkanten er situasjonen urovekkende. I bydelen Vestre Aker er 21 prosent av unge uten arbeid, trygd og utdanning.

Det er et viktig mål å få så mange som mulig av disse unge ut i jobb. Her må arbeidslivet og det offentlig jobbe sammen for å skape både arenaer og tilby arbeidsplasser.

—  Vårt Land

Prosjektleder Iselin Glover på Stovner er ikke ukjent med situasjonen. Hun mener det er mange flinke og ressurssterke ungdommer som er i denne situasjonen. Hun sier til Vårt Land at arbeidsgivere må ta sin del av samfunnsansvaret og sørge for at ungdommer får sin første jobb.

En nasjonal handlingsplan

Det er svært viktig at byråden i Oslo nå tar tak. Men her trengs det også nasjonalt fokus og tiltak. Regjeringen bør utarbeide en omfattende handlingsplan. Aller først bør tallene som er hentet inn i Oslo hentes inn i hele landet.

Grunnene til at unge mennesker faller utenfor kan være så mange. Noen kan slite med sosial utenforskap, psykisk sykdom eller lav tillit til skole eller offentlig myndigheter. Da kan det være tungt å få hjelp til å endre sin egen situasjon. Vi vet at de aller fleste som kan være i arbeid, ønsker å være i arbeid.

Det er et viktig mål å få så mange som mulig av disse unge ut i jobb. Her må arbeidslivet og det offentlig jobbe sammen for å skape både arenaer og tilby arbeidsplasser. Selv om en slik satsing vil koste penger, vil varig utenforskap hos en stor gruppe ungdom koste mer på lang sikt, både for den enkelte og for hele samfunnet.Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder