Leder

Likestillingskrav på overtid

Næringsminister Jan Christian Vestre vil at store selskaper skal ha 40 prosent representasjon av hvert kjønn i styrerommet. Dette er et viktig forslag, som burde vært vedtatt for lenge siden.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Næringsminister Jan Christian Vestre vil ha flere kvinner inn i norske styrer og foreslår 40 prosent kjønnsrepresentasjon. I dag gjelder dette kravet kun for allmennaksjeselskaper (asa). Det nye kravet vil ikke omfatte de aller minste bedriftene.

Høyre-statsråd startet prosessen

I 2002 innførte Høyres næringsminister Ansgar Gabrielsen et forslag som krevde 40 prosent kvinner i alle asa-styrer. Gabrielsen fikk den gangen kraftig kritikk fra flere hold. Noen fryktet dette ikke var mulig. I ettertid er det all grunn til å hylle Høyres Gabrielsen for hans innovative og fremtidsrettede arbeid.

Hans lovpålegg førte til at kvinneandelen er blitt større. I allmennaksjeselskaper er ifølge Dagens Næringsliv omtrent 43 prosent av styremedlemmene kvinner. I aksjeselskapene er tallet kun 20 prosent.

Dermed er det betimelig at Støre-regjeringen 20 år etter tar Gabrielsens arbeid videre, slik at et langt større antall bedrifter får kvinner inn i styrerom.

Erfaringen fra innføringen av 40 prosenten i ASA-styret var vellykket. At enkelte i næringslivet, 20 år etter, mener Vestres forsalg er overraskende eller «voldsomt» indikerer at de ikke har fulgt med i timen.

—  Vårt Land

Forventet motstand

Akkurat som i 2002 er det motstand mot 40-prosent-forslaget. I Dagens Næringsliv kan vi lese at én av ni i elektronikkjeden Power er kvinne. Hun representerer de ansatte, og er ikke rekruttert inn på samme måte som de andre. Øivind Tidemandsens selskap Dolphin Invest eier 45 prosent av Power. Han synes det er en god ide å få inn flere kvinner i styret, men er likevel skeptisk: «Å gå umiddelbart til 40 prosent kvinner i styrene kan være litt voldsomt», sier Tidemandsen.

Fra Power blir det presisert at «folk skal velges inn basert på kompetanse». Tidemandsen mener det er «litt tilfeldig» at styret stort sett består av menn, og legger til at det «har vært fokus på kompetanse og ikke kjønn på de personene, så det har bare blitt sånn». Dette er argumenter vi kjenner godt igjen fra 2002. At ledere rekrutterer folk som er lik seg selv vet vi svært godt. Derfor er det neppe tilfeldig at det ikke kommer inn kvinner i styrer der det kun er rekruttert menn fra før.

På overtid

Studier viser at selskaper som har en kvinneandel på 20 prosent eller mer i styret eller ledelsen – og en genuin likestillingskultur – presterer bedre enn de som ikke har det.

Forslaget fra næringsminister Vestre og regjeringen Støre bør derfor innføres, og gjennomføres til tross for motstand. Erfaringen fra innføringen av 40 prosenten i ASA-styret var vellykket. At enkelte i næringslivet, 20 år etter, mener Vestres forsalg er overraskende eller «voldsomt» indikerer at de ikke har fulgt med i timen.

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Leder