Leder

En tydelig og viktig biskop

Halvor Nordhaug har vært en viktig, markant og brobyggende biskop i Den norske kirke. Vi håper han fortsetter å berike og utfordre kirken også i tiden som kommer.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I går ble det holdt avskjedsgudstjeneste for biskop Halvor Nordhaug i Bergen. Med hans avgang forsvinner en av Norges mest markante biskoper ut av aktiv bispetjeneste. Halvor Nordhaug har vært en viktig og ruvende skikkelse i Den norske kirke. Han er en av de biskopene som vil bli husket fra vår tid.

Nordhaug vært en modig biskop. Han har turt å være en tydelig biskop som ikke skygger unna de vanskelige og kontroversielle spørsmålene kirken har stått i og fortsatt står i. Dette har åpenbart ikke alltid vært lett.

Vi vil takke Halvor Nordhaug for innsatsen så langt og håper han fortsetter å berike og utfordre kirken også i tiden som kommer.

—  Vårt Land

Kvinneprest-debatten

Ikke minst har Nordhaug stått midt i kryssilden de seneste årene i spørsmålet om reservasjon mot kvinnelige prester. Her har han både måttet svare for sin praksis og han har justert kurs. Det er både modig og viser lederskap. Etter en opphetet debatt bidro han til å tydeliggjøre reglene for samarbeid i eget bispedømme og nasjonalt.

Halvor Nordhaug er også en biskop som har klart å balansere mellom det høykirkelige og lavkirkelige. Med sin akademiske bakgrunn har han likevel klart å favne bredden i Den norske kirke. Det sier noe om hans kapasitet og lederegenskaper.

Vi vil høre mer fra ham

At Nordhaug vil bli savnet er det ingen tvil om. Han har vært blant de mest markante i bispekollegiet. Der andre har vegret seg for å ta tydelig stilling i krevede spørsmål har Nordhaug turt, selv om det noen ganger må ha vært krevende. Dette viser at han tar kirkens ansvar for å være til stede i verden på det dypeste alvor.

Halvor Nordhaug ansees ofte som en relativt konservativ biskop, som nyter stor respekt i også i mer liberale kirkelige miljøer. Han er en mann med respekt for andres tro, meninger og bibeltolkning. Også dette er en av grunnene til at han vil bli savnet.

Det er all grunn til å tro at Nordhaug ikke vil forsvinne ut av den offentlig samtalen selv om han blir biskop emeritus. Han har vært en biskop med mange jern i ilden og legger bak seg et omfattende forfatterskap. Vi vil takke Halvor Nordhaug for innsatsen så langt, og håper han fortsetter å berike og utfordre kirken også i tiden som kommer.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder