Leder

Et levelig, men utfordrende kompromiss

I dag bestemte Kirkemøtet seg for hvordan Den norske kirke skal organiseres i framtida. Men framtida risikerer å bli kort, og det må kirka være forberedt på.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Saken om kirkelig organisering har rukket å bli diskutert flere ganger under Den norske kirkes kirkemøte i Trondheim. Mandag ble saken behandlet for tredje og siste gang. Kirkemøtet valgte med 53 mot 52 stemmer å gå for «modell 3».

Komiteen som har hatt ansvar for saken har fra starten pekt på modell 3 – den såkalte kompromiss-modellen, som forutsetter at både rettssubjektet Den norske kirke og soknene er arbeidsgivere for kirkens ansatte.

Under den andre plenumsrunden lørdag formiddag ble det tydelig at det, på tross av komiteens klare innstilling, fortsatt var mange i Kirkemøtet som ønsket seg modell 2 – at rettssubjektet Den norske kirke er arbeidsgiver for alle. Flere tok til orde for at Kirkemøtet derfor burde ha en prøveavstemning for å få en følelse av hva folk egentlig ønsker seg.

Spørsmålet om prøveavstemning ble først stemt over, og med et klart flertall ble også prøveavstemningen gjennomført. Den viste et like komplekst bilde som det man hadde mistenkt på forhånd: 55 personer stemte for modell 2, mens 52 stemte imot. 63 personer stemte for modell 3, mens 43 stemte imot.

Kirkemøtets vedtak øker sjansen for å bruke mer tid på organisering i framtida

—  Vårt Land

Levelig kompromiss

Dirigenten uttrykte etterpå at avstemningen viste et «klart flertall» for modell 3.

Så enkelt er det imidlertid ikke. Når modellene ikke blir satt opp mot hverandre, men man i stedet stemmer for og imot én og én modell, får man ikke et reelt inntrykk av hva folk faktisk ønsker seg – eller hvilken modell som til sist vil gå seirende ut. Det man egentlig ender opp med er et inntrykk hva man kan klare å leve med.

Det er ingen tvil om at mange av Kirkemøtets delegater er enige om at de kan leve med modell 3. Den er tross alt en kompromiss-modell.

Og kanskje var kompromiss det riktige å gå for på dette tidspunktet. Samtidig innebærer kompromisset noen klare risikofaktorer.

Ikke i mål

Flere kirkemøtedelegater har gitt uttrykk for at modell 3 bærer preg av å være en midlertidig løsning på vei til én felles arbeidsgiver. Altså tar modell 3 kirka et stykke på veien videre, men ikke i mål. Og kirkefolket er såpass slitne av denne saken nå, at det de aller mest ønsker seg, er å komme i mål.

Saken om kirkelig organisering har allerede tatt altfor lang tid. Kirkemøtets vedtak øker sjansen for å bruke mer tid på organisering i framtida.

Det er kanskje det eneste rette, men det krever at man er innstilt på å fortsette å diskutere organiseringsspørsmålet i lang tid fremover.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder