Leder

Regjeringen må komme på banen for muslimske barn

Myndighetene må ta grep for å beskytte muslimske barn. Regjeringen bør komme tydeligere på banen.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vårt Land meldte forrige uke at flere muslimske trossamfunn har sendt et brev til barne- og familieminister Kjersti Toppe. I brevet gjorde de rede for bekymringer om at foreldre holder barna hjemme i frykt for Sians demonstranter utenfor moskeer. De ba myndighetene ta grep.

Flere har reagert med å støtte de muslimske trossamfunnenes bekymringer. «Barn skal få utforme sitt trosliv og kjenne seg trygge som en del av sitt fellesskap», sa KrFs stortingsrepresentant, Dag Inge Ulstein. Han har rett når han sier det er «utrolig trist» at foreldre vegrer seg for å sende barna sine til sine egne gudshus.

Trussel mot tros- og livssynsfriheten

I bunn og grunn er det en trussel mot tros- og religionsfriheten, når foreldre ikke kan kjenne seg trygge på at barna kan delta i trosutøvelsen uten frykt.

Kirkefagsjefen i Oslo bispedømme, Tor Øystein Vaaland, beskriver også hvordan denne retten skal kunne utøves: «Alle skal kunne møtes trygt i sine gudshus, til bønn og sosialt samvær, uten å være redde», sier han.

Det er liten tvil om at de muslimske trossamfunnenes og foreldrenes bekymring er dramatisk.

Det er urovekkende at Barne- og familiedepartementet ikke umiddelbart har tatt bekymringen på alvor.

—  Vårt Land

Derfor er det urovekkende at Barne- og familiedepartementet ikke umiddelbart har tatt bekymringen på alvor. Vårt Land ba forrige uke departementet kommentere brevet og oppfordringene om å se på saken, uten at departementet kunne svare på det da.

Burde tas grep

Det er myndighetenes viktigste oppgave på tros- og livssynsfeltet å sørge for at borgerne – spesielt de minste av oss – kan utøve tro og livssyn på en trygg måte. Dersom denne opplevelsen av trygghet er i fare, er det viktig at det tas grep umiddelbart.

Aktører som Sian skal ikke få ødelegge de viktigste verdiene ved det norske samfunnet. Selv om organisasjonen i seg selv sannsynligvis ikke utgjør en reell voldstrussel mot muslimske barn, vet vi at det fins flere høyreekstreme og muslimfiendtlige aktører i det norske samfunnet som har vist voldspotensial. Angrepet på moskeen i Bærum i 2019 er et grufullt eksempel.

Regjeringen bør derfor ha foreldrenes og trossamfunnenes bekymring øverst på sin politiske dagsorden.

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder