Leder

Farlig sammenblanding

Både i Russland, USA og Afghanistan ser vi på ulike måter hvor ille det kan gå når tro blir misbrukt i politisk maktkamp eller krig.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Flere steder i verden ser vi en økende sammenblanding av tro og politikk, som både er farlig politisk og som trolig vil føre til at mennesker vender seg bort fra sin tidligere tro.

De siste månedene har vi vært vitne til hvordan den ortodokse kirken i Russland har blitt et verktøy i Putins propaganda. I et større intervju i magasinet Strek forteller den tidligere rådgiveren til patriark Kirill, Cyril Hovorun, hvordan den russisk-ortodokse kirke er blitt degradert til en tjener for staten. I artikkelen «Kyrkja må angre på krigsstøtta», tegner han et dystert bilde. Han peker på at de russiske kirkestrukturene utenfor Russland er i ferd med å kollapse. Han sier blant annet at kirkens posisjon under krigen vil få stor følger: «Som et resultat, vil det russiske samfunnet som er ganske sekulært, bli enda mer sekulært».

Som vi har sett kan islam misbrukes. Det kan også kristendom. Slik maktbruk har troende et stort ansvar for å ta avstand fra og aktivt motarbeid

Talibans islam

Etter Talibans maktovertagelse i Afghanistan har vi også sett en hard bruk av religiøs politikk og maktbruk, og en undertrykkende bruk av Koranen, særlig for kvinner. Under Taliban får jenter over en viss alder ikke skolegang. Det er påbudt at kvinner må dekke ansiktet når de går ut. Et annet eksempel på undertrykking av kvinner er at de nå blir nektet sertifikat. For mange betyr det at de ikke kan bevege seg utenfor hjemmet i særlig grad. Taliban som nå styrer landet er en islamistisk gruppering som har som mål å styre landet etter en svært konservativ tolkning av Koranen. Talibans styre er et teokrati der politikken er identisk med deres egen tolkning av Koranen og Gud. Et slikt tenkesett er både farlig og undertrykkende.

Evangelikale USA

Selv om svært mye er forskjellig, er det strømninger i USA som har likhetstrekk i sitt tankegods. Mange evangelikale kristne i USA fremstilte Trump som et ikke-kristent redskap i Guds hånd og som en utvalgt. Dette ble underbygget av bønnebilder og profetier. For en del evangelikale framsto det som en kristenplikt å stemme Trump.

Alle disse formene for sammenblanding av tro og en autoritær politikk er farlig. Ikke minst fordi det er undertrykkende, både for minoriteter og i flere tilfeller kvinner. Det er også farlig når religion brukes til å legitimer vold eller krig. Som vi har sett kan islam misbrukes. Det kan også kristendom. Slik maktbruk har troende et stort ansvar for å ta avstand fra og aktivt motarbeide.

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder