Leder

Paulus

Uavhengig av om man liker Paulus eller ikke, er hans påvirkning på kristendommen ubestridelig.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Dette er en leder. I sommer vil Åste Dokka hente fram kjente og ukjente skikkelser fra bibelhistorien på lederplass en gang i uken.

Antakelig er han en av de mest utskjelte bibelskribentene våre, Paulus. Mange har ment at han forvansket budskapet til Jesus, og skapte en religion av det som var noe ganske annet. Andre hevder han er den viktigste tenkeren i hele den vestlige sivilisasjon.

Paulus var en radikal egalitær, en som talte for fellesskap helt på tvers av samtidas hierarkier

—  Åste Dokka

Paulus var født Saulus, skriftlærd jøde og godt utdannet romersk borger. I Apostlenes gjerninger kan vi lese om hans iver i forfølgelsen av dem som trodde på Jesus. I samme bok finner vi den dramatiske beretningen om Saulus sin ferd til byen Damaskus, der han blir blindet av et sterkt lys og hører Jesu stemme som sier: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Og Saulus blir dermed til Paulus, en glødende kristen og misjonær med imponerende reiserute og skribentvirksomhet.

Uavhengig av om man liker Paulus eller ikke, er hans påvirkning på kristendommen ubestridelig. Han alene har forfattet over en firedel av Det nye testamentes bøker. 13 av brevene i Bibelen oppgir at Paulus er deres forfatter, men antakelig gjelder det ikke for flere enn sju av dem. Hans mest kjente brev er Romerbrevet. Det var Martin Luthers nøkkelskrift, og inspirerte den teologiske vendinga som resulterte i reformasjonen.

Paulus var en radikal egalitær, en som talte for fellesskap helt på tvers av samtidas hierarkier. Han skatter gamle og unge, kvinner og menn, jøder og hedninger, slaver og frie. For Gud er vi alle like, og i dåpens fellesskap er vi ett med Kristus og hverandre. Når apostelen Peter ikke vil ha bordfellesskap med hedningene i frykt for de omskårens reaksjon, er ikke Paulus redd for å konfrontere ham. Bordet er for alle. Lovgjerninger rettferdiggjør ingen. Det er Jesus Kristus som står i sentrum for hele Paulus’ virkelighetsforståelse, og det gjør ham prinsippfast og ikke så rent lite modig.

Men Paulus var ikke bare en skarpskodd retoriker og forkynner. Han var også en betydelig strateg. Gjennom sitt arbeid som omreisende håndverker, hadde han etablert et stort nettverk i byene rundt Middelhavet. Han la sine misjonsreiser til disse stedene, og etablerte menigheter der. Kontakten opprettholdt han ved å bruke utsendinger og skrive en mengde brev, hvorav noen av dem altså er å finne mellom Bibelens permer.

I nyere tid har Paulus blitt ivrig studert av en rekke filosofer og gjennomgått en liten renessanse som rekker videre enn de teologiske kretsene. Å lese Paulus blir aldri kjedelig, uansett hva man tror på.


Åste Dokka

Åste Dokka

Åste Dokka er kommentator i Vårt Land. Hun er utdannet prest og har en ph.d. i teologi. Hun kom til Vårt Land i 2017

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder