Leder

Dagen som formet oss

Olsok minner om et av de viktige stegene i den lange prosessen som gjorde Norge til et kristent land.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Olsok er en paradoksal feiring. Det som skjedde for 992 år siden var at en brutal og upopulær konge som hadde måttet rømme fra landet, vendte tilbake med en hær for å ta revansj. Han ble møtt av en samlet motstand fra lokalbefolkningen, og døde i slaget.

Det blir ofte sagt at Norge ble kristnet med sverd. Snarere er det slik at Norge ble kristnet gjennom lovgivning, livsrytme og fortellinger.

—  Vårt Land

Man skulle tro dette ville bli husket som folkets seier over en undertrykker. Men slik er det ikke. Den drepte kongen ble til Norges nasjonalhelgen og evige konge. Og nederlaget er blitt stående som symbolet på at Norge ble et kristent land.

I første omgang var årsaken til at dette at den forholdsvis nyetablerte norske kirken tolket Olavs død inn i den sentrale kristne fortellingen: Den om frelseren som ofrer seg selv og vinner seier gjennom nederlaget. Dermed ble Olav Haraldsson omskapt til Olav den hellige, et symbol som kunne samle landet under hans etterkommere.

En lang prosess

Men dette hadde ikke vært mulig å få aksept for uten en lang prosess i forveien. Trolig var store deler av folket blitt kristne før Olav Haraldssons tid.

Mens han ennå levde bidro Olav Haraldsson til denne prosessen. Om to år skal vi feire at kristenretten ble lagt til grunn for Norges lover på Mostertinget - etter initiativ av nettopp kong Olav. Ved at Norges lover bygde på kristne verdier, ble disse langsomt gjort til samfunnets verdier.

Treller skulle settes fri, nyfødte barns liv fikk en verdi, menn fikk ikke ha flere koner og voldtekt ble straffbart. Det sprang ut av kristendommens insistering på at alle er like for Gud, og ble med tiden utviklet til menneskeverd og likhetstanke.

Det ble satt en ny ramme for folks liv. Gjennom primstavens helgendager og høytider som jul og påske ble livets og årets skiftninger tolket inn i den kristne forståelsen av livet. Denne årsrytmen preger fortsatt vårt samfunn.

Stiklestad et skritt på vegen

Det blir ofte sagt at Norge ble kristnet med sverd. Snarere er det slik at Norge ble kristnet gjennom lovgivning, livsrytme og fortellinger. Denne prosessen var påbegynt lenge før Olav Haraldssons tid, og hans liv og død var bare et skritt på vegen.

Men i ettertid har Stiklestad blitt stående som den avgjørende begivenheten, og som et symbol på at Norge var blitt en del av den europeiske kristne kulturen. Derfor gir dagen en god anledning til å minnes og reflektere over den arven som har gjort oss til dem vi er.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder