Leder

Historisk kvinnevedtak i Misjonssambandet

Etter en historisk vedtak på Misjonssambandets generalforsamling kan misjonsorganisasjon dra veksler på sine sterke og dyktige kvinner i fremtidens toppledelse. Det gjør organisasjonen mer robust og bedre rustet for framtiden.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Misjonssambandet har vært samlet til generalforsamling denne uka. Torsdag ble det gjort et historisk viktig vedtak, som åpner for at kvinner kan sitte i et nyopprettet toppstyre. Forslaget vil tre i kraft fra starten av neste periode som starter i 2025.

Før vedtaket kom det inn forslag om å utsette denne avgjørelsen, men det ble nedstemt. En rekke kvinner på generalforsamlingen var både lettet og glade. En av dem er Anne Rygg Lindseth: «Jeg er veldig glad. Jeg tror det ville vært utmattende å få utsatt denne saken. Dette er stort og viktig for misjonens nåtid og framtid», sa hun til Vårt Land rett etter avstemning.

I dag er det god grunn å gratulere Misjonssambandet med vedtak som gjør at de kan nyte godt av den store kompetansen som mange av de dyktige kvinnene i organisasjonen representerer.

—  Vårt Land

Viktig vedtak for unge kvinner

Flere mente dette er et uhyre viktig vedtak. Ingebjørg Nandrup sa det slik: «Det er mange grunner til at jeg håpar mange stemmer for dette i dag. De jeg tenker mest på er alle de unge kvinnene som lurer på om det er plass til dem i NLM».

Joakim Byrknes var også en av dem som støttet forslaget. Han la vekt på at kvinnerepresentasjon i toppledelsen er viktig for mange: «Jeg tror de fleste i denne salen er enige om at spørsmål knyttet til tjenestedeling er vanskelig. Men forslaget fra hovedstyret handler først og fremst om å ta et skritt i riktig retning. Vi må først bygge grunnmuren før vi kan bygge huset ferdig».

Hyrdeansvar flyttet til eget råd av menn

De siste årene har flere etterlyst en bredere debatt om tjenestedelingsprinsippet i organisasjonen. I Misjonssambandet betyr dette at bare menn kan ha åndelig ansvar, også kalt hyrde- eller læreansvar. Det nye vedtaket betyr at organisasjonen erstatter dagens hovedstyre med et sentralstyre der begge kjønn er representert. Det blir opprettet et nasjonalt tilsynsråd som skal ha et særlig hyrdeansvar i organisasjonen, sammen med rådsmøtet. Dette består kun av menn.

Viktig vedtak

Torsdagens vedtak er viktig både for mange unge kvinner i organisasjonen og for at Misjonssambandet skal være en robust organisasjon i tiden som kommer.

Det er likevel grunn til å tro at det fortsatt vil være en debatt rundt tjenestedelingsprinsippet i tiden som kommer. Det er en debatt Misjonssambandet vil måtte forholde seg til. Det er ingen grunn til å tro at de kvinnene som i dag ønsker en endring av tjenestedelingsprinsippet vil slå seg til ro med vedtaket som slipper dem inn i sentralstyret, men ikke lar dem delta i de teologiske avgjørelsene.

I dag er det god grunn å gratulere Misjonssambandet med vedtak som gjør at de kan nyte godt av den store kompetansen som mange av de dyktige kvinnene i organisasjonen representerer.Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder