Leder

Oljesmurt klima-fornektelse

Det er forstemmende at nordmenn ligger i tet i en fersk undersøkelse i å fornekte at klimakrisen er menneskeskapt.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mens åtte av ti italienerne mener klimaendringer er menneskeskapt, mener bare seks av ti nordmenn det samme. Det viser en ny EU-studie som er gjengitt i flere medier. Studien har sett på holdninger til klimaforskning og klimaendringer i seks europeiske land. Disse landene er Norge, Italia, Irland, Polen, Tyskland og Storbritannia. Undersøkelsen viser at nordmenn er de som er mest skeptiske til at klimaendringer er menneskeskapte.

Tallene i undersøkelsen for Norge er i samsvar med en meningsmåling som ble gjennomført for Bergens tidende som ble publisert i 2019. Der sa 22 prosent at de ikke tror klimaendringene er menneskeskapt.

«Det er oppsiktsvekkende at Norge skiller seg ut som landet med flest klimaskeptikere i undersøkelsen», sier professor Cathrine Holst og postdoktor Torbjørn Gundersen, begge ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Det er neppe tilfeldig at nordmenn har lav tillit til klimaforskningen og høy tillit til oljeselskapene. Oljen har bidratt til å gjøre Norge til et svært rikt land

Snudd på hodet

Det som gjør nordmenns lave tillit til klimaforskningen ekstra oppsiktsvekkende er at vi er høyt utdannet og generelt har høy tillit til forskere. Men når det gjelder klimaspørsmålet er alt snudd på hodet.

Det er dessuten lite frykt blant nordmenn for at klimaendringene truer oss nå. Kun 16 prosent oppgir at de mener det. Riktignok tror 40 prosent at klimaendringene vil komme til å true oss de neste tiårene.

Et annet poeng som gjør undersøkelse oppsiktsvekkende er at nordmenn har klart høyest tiltro til oljeselskapene. Kun 29 prosent tror oljeselskaper skjuler teknologi som kunne gjort at flere biler kjørte uten bensin eller diesel. For de andre landene er samme tall rundt 50 prosent.

Oljesmurte nordmenn

Det er neppe tilfeldig at nordmenn har lav tillit til klimaforskningen og høy tillit til oljeselskapene. Oljen har bidratt til å gjøre Norge til et svært rikt land. Slik konkluderer også de to forskerne: «De er vanskelig å se for seg at mønsteret blant nordmenn ikke har noe med vår avhengighet av olje å gjøre», sier Holst og Gundersen.

Det er likevel nedslående at en så stor andel av befolkningen lar vår egen fortjeneste og rikdom innvirke så sterkt på viljen til å tro på klimaforskningen. Undersøkelsen viser at vi er villige til å lukke øynene for en svært alvorlig verdenssituasjon fordi tøffe kutt i klimautslipp vil ramme oss økonomisk.

At mennesker er villig til å sette sin egen rikdom først er ikke et nytt fenomen. Men tatt i betraktning av den alvorlige situasjonen kloden vår befinner seg i, er det likevel både alvorlig og forstemmende.

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder