Leder

Nei til atomvåpen

Det er viktig for kampen mot atomvåpen at Norge som Nato-medlem deltar på FN-konferansen mot atomvåpen denne uka.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nærmere 90 land har signert FNs traktat om forbud mot atomvåpen. Denne uken samlet partene til traktaten seg for en konferanse i Wien, der Norge deltar som en av flere observatørstater. Norge var det første Nato-landet som tok på seg en slik rolle, og siden har Nato-medlemmene Tyskland, Belgia og Nederland gjort det samme.

Høyre har kritisert at Norge deltar på møtet i Wien, fordi det er kontroversielt internt i Nato. De mener også at det er uklokt å ta slike valg når vi står midt i den største krigen i Europa siden annen verdenskrig.

Klok posisjon

Argumentasjonen kan snus helt om. Nettopp fordi sikkerhetssituasjonen er verre enn før, er det viktig at verdens ledere søker ansvarlige kompromisser i spørsmålet om atomvåpen. Bare tanken på atomvåpen skal brukes i Ukraina-konflikten, får det til å gå kaldt nedover ryggen hos de fleste. Russlands trusler om bruk av atomvåpen viser at diskusjonen er langt fra teoretisk, men bør tas svært alvorlig.

Dersom ingenting blir gjort for å stigmatisere og fordømme atomvåpen, vil vi heller aldri bli kvitt dem. Kanskje er det naivt å tro at alle verdens land en dag vil fjerne sine våpen, men det er i alle fall verdt et forsøk.

—  Vårt Land

Norges posisjon er derimot klok. Da vi ikke har signert traktaten går ikke Norge inn for ensidig nedrustning, men signaliserer støtte til et arbeid som kan munne ut i at den uakseptable eksistensen av atomvåpen kan ta slutt. Ensidig nedrustning er ingen vei å gå, ettersom land som Kina og Russland fremdeles har sine atomvåpen i behold. Kanskje kan det en dag komme en felles garanti og enighet om at slike våpen ikke skal eksistere, slik man har forsøkt å få til i tilfellet med atomavtalen i Iran.

Verdt forsøket

Når land som Tyskland og Nederland har sluttet seg til samme linje som Norge, viser det at Nato-familien vokser i kampen mot atomvåpen. Grunnen er enkel: Atomvåpen kan aldri og skal aldri brukes i krig eller konflikt. Derfor skal de heller ikke eksistere.

Dersom ingenting blir gjort for å stigmatisere og fordømme atomvåpen, vil vi heller aldri bli kvitt dem. Kanskje er det naivt å tro at alle verdens land en dag vil fjerne sine våpen, men det er i alle fall verdt et forsøk. Norges rolle som observatør på FN-møtet i Wien er derfor et signal om en annen retning, der Norge er til stede i det viktigste forumet hvor nedrustning diskuteres.Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder