Leder

Et kostbart tap

Den truede presteutdannelsen i Tromsø er verdifull for Den norske kirke.

Karasjok, Finnmark, januar 1950.
Fra Internatskolen for Flyttsame-barn. De samiske barna bor på internat på skolen.  Her interiør fra et klasserom der elevene leser i kor fra en lesebok. Undervisningen foregår på norsk. 
Foto: Sv. A. Børretzen / Aktuell / NTB

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Teologiutdannelsen i Tromsø er et samarbeid mellom Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN) og Universitetet i Tromsø (UiT). Mens KUN stadig tar opp studenter, har opptaket til bachelor ved UiT vært frosset i tre år, og biskop Olav Øygard og domprost Stig Lægdene uttrykker i gårsdagens Vårt Land sterk bekymring. Er dette slutten for en nordnorsk presteutdannelse?

Det er langt fra Oslo til Kautokeino

Det er langt fra Oslo til Kautokeino. Det er stor forskjell på kvensk kirkeliv og vestlandsk bedehuskristendom. Erfaringene til samer som har blitt fornorsket og erfaringene til folk som aldri har møtt en med samisk som førstespråk, er ganske så ulike. Det som først og fremst kjennetegner presteutdannelsen ved Universitetet i Tromsø, er kunnskapen om samisk og læstadiansk kultur og tro.

Et maktkritisk og postkolonialt blikk er avgjørende i en landsdel som er flerspråklig og preget av spenninger mellom majoritet og minoriteter

—  Vårt Land

Et maktkritisk og postkolonialt blikk er avgjørende i en landsdel som alltid har vært flerspråklig og preget av spenninger mellom majoritet og minoriteter. Teologi er et fag som er tett knyttet til erfaring og historie. Å holde blikket fast på mindretallsfortellinger som ofte drukner i den store samtalen, er avgjørende også for majoritetsbefolkningen.

Forsoning uten majoritet?

I dag begynner en konferanse om forsoning og samisk, kvensk/norsk-finsk, skogfinsk liv og historie. Et av spørsmålene som tas opp er hva som skjer når konsekvensene av fornorskningspolitikken først og fremst blir gjort til minoritetenes problem. Tittelen på konferansen er talende nok «Forsoning uten majoritetsbefolkning?»

For potensielle studenter i de nordlige fylkene er en eventuell nedleggelse av studiet et stort problem. Men en forvitring av det fagmiljøet som vet noe om historie og tro, er et problem også for majoritetsbefolkningen. Til Tromsø kommer studenter fra hele landet, og utdannelsen gir redskaper til å forstå også andre tilfeller av det flerkulturelle og forholdet mellom majoritet og minoritet. Dersom presteutdannelsen i Tromsø blir lagt ned, er det et tap for hele landet.


Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder