Leder

Bøndene må ha råd til å produsere mat

Pandemien og krigen i Ukraina har vist hvor viktig det er med matproduksjon i Norge. Vi må sørge for at bøndene har råd til å fortsette å produsere mat.

Tilleggsforhandlingane mellom staten og jordbruket har starta opp igjen med Støre-regjeringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Bøndenes forventninger til jordbruksoppgjøret er skyhøye. Deres krav på 11,5 milliarder kroner viser det. I fjor ble det brudd på et krav på 2,1 milliarder. Delvis gjenspeiler dette forventningene til Senterpartiet i regjering. Men først og fremst skyldes det at utgiftsnivået for bøndene har skutt kraftig i været, og at bøndene har sakket bak andre grupper i inntektsutviklingen.

Også resten av det politiske miljøet må nå se sitt ansvar for å sikre landbruket gode levekår her i landet. Det er ikke noen oppgave for Senterpartiet alene.

—  Vårt Land

Bøndene kan dessuten vente langt større forståelse både i befolkningen og i det politiske miljøet. Pandemien og krigen i Ukraina har vist oss hvor sårbare vi er ved at vi er så avhengige av utlandet, også når det gjelder matproduksjonen. Det står nå klart for de fleste hvor viktig det er at vi har bønder som produserer mat.

Maten kan ikke bli for dyr

Norske bønder er selvstendige næringsdrivende. De får sine inntekter delvis gjennom prisen på matvarene som de selger, delvis gjennom ulike overføringer fra staten. Dersom alt skulle tas gjennom pris, ville maten bli veldig dyr her, eller måtte vi ha åpnet for mer import og enda mindre produksjon her i landet.

Til sjuende og sist er det staten som bestemmer størrelsen på overføringene. Men vi har lang tradisjon for at staten forhandler med bøndene både om størrelse og innretning. Forhandlingene går ikke bare på beløpet totalt, men også på hvordan inntektene skal fordeles på ulike typer bruk, for eksempel korn, melkeproduksjon og ulike typer kjøttproduksjon, dessuten store og små bruk. Det har ofte vært store interessemotsetninger innenfor landbruksnæringen.

Selv de største sliter

Den forrige regjeringen satset på de store brukene, særlig mens Frp hadde landbruksministeren. Ideen var å gjøre noen store bruk så lønnsomme at det var mulig å leve av bare landbruket. I år ser vi imidlertid at også de største brukene melder at de har problemer med å få endene til å møtes.

Senterpartiet sliter hardt på meningsmålingene. Siste måling i Vårt Land ga bare 5,5 prosent oppslutning. Jordbruksoppgjøret er både en mulighet og en utfordring for partiet. Senterpartiet kan vise at de er i stand til å gi bøndene et krafttak. Men det kan bli vanskelig å innfri de enorme forventningene. Da kan skuffelse ramme partiet.

Men også resten av det politiske miljøet må nå se sitt ansvar for å sikre landbruket gode levekår her i landet. Det er ikke en oppgave for Senterpartiet alene.


Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder