Leder

Dom sikrer religionsfrihet

Dommen i saken mot Päivi Räsänen sikrer trosfriheten og prioriterer ytringsfriheten. Men det bør ikke bli tatt til inntekt for at det er greit å fremme slike påstander som hun kom med.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den finske politikeren og riksdagsmedlemmet Päivi Räsänen ble onsdag frikjent for anklager om at hun har kommet med straffbare ytringer som er egnet til å skape intoleranse, forakt og hat mot homofile. Påtalemyndigheten har anket dommen, så saken er ikke endelig avgjort.

Saken har vært framstilt som et forsøk på å gjøre det straffbart å sitere fra Bibelen. Dette fordi et av utsagnene hun var anklaget for inneholdt et sitat fra Paulus brev til Romerne. Det ville vært oppsiktsvekkende hvis en europeisk domstol hadde forbudt å sitere fra hellige skrifter - og det har da heller ikke skjedd.

Det er bra at det fortsatt er lov til å sitere fra Bibelen - om det noen gang skulle vært tvil om det. Og det er bra at trosfriheten er ivaretatt. Men ingen bør ta dette som et klarsignal til å snakke nedsettende om homofile

—  Vårt Land

Räsänen brukte bibelsitatet til å begrunne at homofili er synd. Det er et teologisk standpunkt som man ut fra religionsfriheten bør ha lov til å fremme. Frikjennelsen innebærer at det nødvendige hensynet til religionsfrihet er ivaretatt. Det ville også vært høyst uventet om domstolen ikke hadde slått det fast.

Kan forstås som forakt

Men Räsänen var også tiltalt for to utsagn som ikke har noe med religion å gjøre. Hun hevdet at homofili er genetisk degenerering og en arvelig sykdom. Som faktapåstand betraktet, er det direkte feilaktig. Det er imidlertid ikke forbudt å komme med feilaktige påstander.

Men det kan også forstås som en verdidom over homofile mennesker. Hvis det forstås slik, er det mulig at det kan skape intoleranse og forakt for homofile. Grensedragningen mellom ytringsfrihet og straffbare ytringer som rammer minoriteter er vanskelig. Den finske domstolen har gitt ytringsfriheten forrang i dette tilfellet. Det skal da også mye til for å sette ytringsfriheten til side.

Nedsettende karakteristikker er galt

Men det ville være svært beklagelig dersom man nå i kristne miljøer tar denne dommen til inntekt for at det er greit å komme med nedsettende karakteristikker av homofile. Selv om det ikke skulle være straffbart, er det like fullt moralsk galt. Heller ikke de som mener at homofili er synd kan være tjent med å bli assosiert med slike synspunkter.

Det er bra at det fortsatt er lov til å sitere fra Bibelen – om det noen gang skulle vært tvil om det. Og det er bra at trosfriheten er ivaretatt, men ingen bør ta dette som et klarsignal til å snakke nedsettende om homofile – om det så skulle være med en religiøs begrunnelse.


Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder