Religion

Päivi Räsänen frifunnet for uttalelser om homofili

FRIFUNNET: Riksdagsmedlem Päivi Räsänen ble onsdag funnet «ikke skyldig» i alle tiltalepunkt, etter å ha vært tiltalt for å ha hetset homofile. «Tildels krenkende, men ikke hatprat», skriver tingretten i sin avgjørelse.

Riksdagsmedlem og tidligere innenriksminister Päivi Räsänen frifinnes på alle tiltalepunkt. Hun har stått tiltalt for å ha brutt den finske straffelovens paragraf 11–10 om «hets mot folkegrupper», for sin omtale av homofili. Paragrafen gjør det straffbart å offentliggjøre «informasjon, meninger eller andre meldinger der en gruppe trues, nedsnakkes eller hånes» på bakgrunn av deres opphav, religion eller legning.

I rettssaken, som gikk i Helsingfors tingrett 24. januar, argumenterte aktoratet for at Räsänen har omtalt homofili som en sykdom, at hun har gitt uttrykk for at homofile er mer umoralske, og at de er «ødelagte» som mennesker. Selv har politikeren hevdet at hun kun har videreformidlet et tradisjonelt bibelsyn. Nå har altså tingretten kommet fram til at Räsänens ytringer er lovlige.

Ifølge svensk Yle, den finske rikskringkasteren, begrunner tingretten sin dom med at Räsänens uttalelser ikke faller utenfor ytringsfrihetens vern. Selv om retten påpeker at verken ytrings- eller religionsfriheten er grenseløs, skriver den at eventuelle begrensninger kun kan gjøres av tungtveiende, samfunnsmessige årsaker.

I sin drøfting anerkjenner retten at Räsänens uttalelser kan anses som krenkende, men skriver at det i seg selv ikke er et argument for å domfelle Räsänen.

Gledelig avgjørelse

I en pressekonferanse etter rettssaken uttaler Räsänen at hun er lettet og glad over dommen som nå har falt.

– Avgjørelsen var som ventet, jeg hadde blitt overrasket og forarget dersom utfallet hadde vært noe annet. Jeg er også takknemlig for å ha fått denne muligheten til å forsvare ytringsfriheten og trosfriheten, sier Räsänen.

Også Joel Ystebø, politisk nestleder i KrFU, er lettet over avgjørelsen.

Arendalsuka 2021. KrF

– Dette er en viktig frifinnelse for Päivi, Finland og Europa, sier Ystebø til Vårt Land.

Han har flere ganger talt Räsänens sak, blant annet under en demonstrasjon utenfor den finske ambassaden i Oslo i januar. Nå sier han at han er lettet på vegne av trosfriheten i Europa.

– Rommet for å kunne tro, og ytre sin oppfatning om viktige verdispørsmål er en helt grunnleggende frihet, som denne rettssaken har truet. Hadde Päivi blitt dømt, ville det vært god grunn til å være bekymret for hvilke ringvirkninger det kunne fått i andre domstoler i Europa, sier han.

Dette var tiltalen

Før domsavsigelsen hadde tingretten tre tiltalepunkter å forholde seg til:

Det mest omfattende tiltalepunktet gikk på påstander Räsänen kom med i samlivspamfletten «Til mann og kvinne skapte Han dem: Homofile forhold utfordrer det kristne menneskesynet». I heftet fra 2004 står det blant annet at det er vitenskapelig bevist at «homoseksualitet er en psykososial utviklingsforstyrrelse». Videre omtales homofile som «ødelagte», og Räsänen skriver også at en kombinasjon av samfunnets aksept for promiskuitet og homofili åpner opp for overgrep og «gjør det enklere for menn å ha seksuell kontakt med mindreårige gutter».

Finland

I radioinnslaget «Hva tenkte Jesus om homofile?» på Yle Radio 1, ble Räsänen i 2019 spurt om homofili kan ha en genetisk komponent, og om det i så fall betyr at homofili er skapt av Gud. Til dette svarte Räsänen at hun ikke tror at den genetiske komponenten er spesielt stor, men at «menneskeheten også har degenerert gjennom historien, og ikke nødvendigvis er slik det ble skapt av Gud».

Det mest omtalte og kontroversielle tiltalepunktet gikk på et innlegg Räsänen la ut på sosiale medier i 2019. Der går hun ut mot Den evangelisk-lutherske kirke i Finland, som var offisiell «Pride-partner» det året. I innlegget etterspør hun svar på «hvordan Bibelen og kirkens lære passer sammen med at skam og synd trekkes fram som en grunn til stolthet».

Sammen med innlegget la hun også ut et bilde av Romerbrevet 1:24-27, der det blant annet står: «Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. [...] Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse».


Mindreverdige?

Rettssakens fremste stridsspørsmål gikk på hvorvidt Räsänens utsagn var egnet til å fremstille homofile som mindreverdige, eller om hun fornekter homofiles menneskeverd. Ifølge aktoratet, må Räsänen forstås slik at homofili er en sykdom, og at homofile er mindre verdt i Guds øyne – to påstander påtalemyndigheten mente ville kvalifisere til domfellelse.

I retten reagerte Räsänen og hennes forsvarere kraftig på denne tolkningen. Under utspørringen sa en tydelig irritert Räsänen at aktoratet blottla en «total mangel på innsikt i grunnleggende aspekter ved det kristne verdensbildet».

– Det har jeg overhodet ikke ment, og det strider fundamentalt mot min kristne overbevisning. I Guds øyne er vi alle like, og vi står alle ovenfor Gud som syndere, svarte hun på aktors påstand.

Riksdagsmedlem Päivi Räsänen står tiltalt for å fremme hatefulle ytringer mot homofile. Rettssak i Tingretten i Helsinki, Finland.

Samtidig som hun vedgikk at enkelte av utsagnene var klønete, og sa at «hun ville uttalt seg annerledes i dag», forsvarte hun seg med at hun kun har videreformidlet et tradisjonelt kristent seksualsyn. Et gjennomgående tema i hennes forsvar var at hun aldri har uttalt seg om homofile som gruppe, eller homofili som orientering. Hun har, hevdet forsvaret, bare gått imot homofil seksuell praksis. Hva gjelder beskrivelsen av homofili som en «psykososial utviklingsforstyrrelse», argumenterte hun med at dette var kliniske begreper hun selv lærte som medisinstudent på 70- og 80-tallet.

– Det finnes ikke ett eksempel i landets historie på at noen har blitt dømt for «hets mot en folkegruppe», og samtidig understreket gjentatte ganger at den samme gruppen fortjener respekt, likeverd og menneskerettigheter på samme måte som alle andre, sa Matti Sankamo, Räsänens forsvarer, i rettssaken i januar.


HØR VÅRT LANDS PODKAST:Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion