Leder

Tydeligere kirkepartier

Det er et kirkedemokratisk gode at medlemmer av Den norske kirke kan velge mellom ulike lister eller kirkepartier til neste valg. Men disse må bli langt tydeligere på hva de mener, slik at folk forstår forskjellen mellom dem.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det ligger nå an til å bli fem lister eller kirkepolitiske partier ved kirkevalget høsten 2023 i Den norske kirke (DNK). Det er det største antall lister eller kirkepartier vi noen gang har hatt i DNK. Selvsagt vil det variere i ulike områder hvor mange lister de ulike grupperingene greier å stille.

Vi håper alle de ulike listene og partiene ser sitt ansvar med å få fram sitt budskap, slik at flest mulig av kirkens medlemmer får mulighet til å ta stilling til hvem som skal styre kirken fra folkevalgt side de kommende årene.

—  Vårt Land

Vanskelig å se forskjell

Ved de siste kirkevalgene har det vært to til tre ulike lister eller kirkepartier. Den gamle nominasjonslista er den som har eksistert lengst. Går vi tilbake i tid, var dette den eneste listen. Den var et forsøk på å få inn representater med ulike syn og bakgrunn.

For noen år siden ble den kirkepolitiske grupperingen Åpen folkekirke dannet. De representerer et mer liberalt syn på vigsel av likekjønnede og har vært opptatt av å få flere av kirkens medlemmer til å stemme ved kirkevalget. De bestemte seg for å danne egne lister ved kirkevalget. Etter hvert har de fått følge av Bønnelista som representerer mer konservative syn i Den norske kirke, særlig når det gjelder vielse av likekjønnede og synet på kjønn.

Nå ligger det an til at to nye grupperinger vil stille lister ved kirkevalget høsten 2023. Dette er Frimodige kirke som har et mer konservativt syn og Kirken for alle, som antas å ha en del sammenfallende synspunkter som Åpen folkekirke.

Må bli tydeligere

At det stiller flere lister eller kirkepartier er i utgangspunktet positivt. Det kan bety at de flere finner en kirkeliste som representerer deres syn i ulike spørsmål. Men det forutsetter at disse listene og partiene greier å få tydelig fram hva som skiller dem, og hvor uenighetene ligger. Hvis de ikke makter dette, kan folk bli usikre og valgdeltagelsene kan gå ned istedenfor opp. Det vil i så fall være en uheldig og negativ konsekvens av kirkevalget.

Det er ikke bare i spørsmålet om likekjønnet vigsel at synspunktene er ulike. Det kan også være en rekke andre lokale og sentralkirkelige spørsmål der de ulike listene mener ulikt. Dette bør representantene for de ulike listene forsøke å få fram på en oversiktlig og ryddig måte. Det er viktig for kirken at flest mulig medlemmer går til valgurnen i kirkevalget.

Første digitale valg

Ved dette kirkevalget blir det for første gang mulig å stemme digitalt. Dette gjør det ytterligere viktig at folk får informasjon som de ulike listenes og kirkepartienes meninger.

Vi håper alle de ulike listene og partiene ser sitt ansvar med å få fram sitt budskap, slik at flest mulig av kirkens medlemmer får mulighet til å ta stilling til hvem som skal styre kirken fra folkevalgt side de kommende årene.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder