Leder

Brutalitetens seier

Russlands brutale angrep på et fredelig naboland innvarsler en farligere og mørkere tid i Europa.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det brutale og uprovoserte angrepet på Ukraina er et brudd på folkeretten og et skritt tilbake til en oppdeling av verden i maktblokker slik vi så det under den kalde krigen.

Angrepet fortjener all den fordømmelsen det allerede får, og må selvsagt møtes med kraftige straffetiltak. Men Putin har nok allerede tatt det med i beregningen når han bestemte seg for angrepet. Straffetiltakene vil derfor fungere som markering av at vi ikke aksepterer slike brudd på internasjonal rett. Men de vil neppe få Putin til å endre kursen.

Putin vil fjerne Ukraina som selvstendig stat

Hvis vi skal ta på alvor det Putin har sagt både tidligere og natt til torsdag, er dette langt mer enn en støtte til løsrivelsen av utbryterområdene øst i Ukraina. Putins mål er å fjerne Ukraina som selvstendig stat og gjøre det til en lydig alliert av Russland. For Putin er det å ha et vestorientert og demokratisk land i det han betrakter som russisk område så ille at han er villig til det meste.

For Putin er det å ha et vestorientert og demokratisk land i det han betrakter som russisk område så ille at han er villig til det meste.

—  Vårt Land

Trolig innebærer det ikke at Russland vil erobre Ukraina og innlemme det i Russland, men at man vil innsette et russiskvennlig regime av den typen som vi kjenner fra Hviterussland. Putin kalte den demokratiske valgte regjeringen i Ukraina for en junta, og han snakket om å avnazifisere landet.

Ukrainas befolkning har vist vilje til å stå opp for demokratiet tidligere. De vil ikke uten videre la seg underkue. Men Putins ordbruk signaliserer en vilje til bruk av maktmidler som er skremmende.

Truende for andre naboland

At et lite nabolands suverenitet krenkes på denne måten, virker truende også for andre av Russlands naboland. Særlig gjelder det de baltiske republikkene, som i likhet med Ukraina har en fortid som sovjetrepublikker. Det er ingen umiddelbar fare for at Russland vil angripe verken dem eller andre naboland. Putin vil ha nok med Ukraina.

Men det er viktig nå å gjøre Natos felles forsvarsvilje troverdig. Det er ikke sikkert det best ivaretas med opptrapping av militært nærvær i grenseområdene. At Nato og Vesten viser samhold og vilje til å stå opp for hverandre er viktigere. Det må også planlegges for hvordan man vil møte et mulig angrep.

Det er klart at Europa med dette vil endres. Vi er tilbake til tiden med en klar front mellom Russland og Vest-Europa. Det må markeres klar holdning til Putins regime. Men vi skal ikke gjøre det russiske folket til våre fiender. Kontakt og samarbeid er nødvendig så langt det ikke innebærer støtte til Putin.


Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder