Leder

Minnet må holdes levende

Minnedagen for Holocaust i går var en anledning til å sørge for at lærdommen fra historien fortsatt ivaretas. Men enda viktigere er det å sørge for at den oppvoksende slekt får forståelse for hva som skjedde.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Holocaust, tragedien uten sidestykke, kan ikke omgjøres. Den må huskes med skam og avsky så lenge manns minne eksisterer. Kun ved å minnes kan ofrene hylles på en passende måte», sa FNs generalsekretær Kofi Annan ved den første markeringen av den internasjonale Holocaustminnedagen 27. januar 2006.

Vi vil sterkt oppfordre Kulturdepartementet til å finne en løsning som gjør at den viktige virksomheten til Hvite Busser kan fortsette.

—  Vårt Land

Dette må ikke få skje igjen. Det er derfor minnet må holdes levende. Minnedager er et godt bidrag. Men særlig viktig er det at den oppvoksende slekt får forståelsen for hva dette dreide seg om. I tretti år har Hvite Busser og Fredsreiser sørget for å gi mange norske skole-elever slik forståelse.

Minnet angår menneskeheten

Det gikk over seksti år før det internasjonale samfunnet samlet seg om en minnedag for nazistenes utryddelse av jøder og andre mennesker de betraktet som mindreverdige. I Israel hadde minnedagen Yom HaShoah vært markert helt siden 1951. FN vedtok å legge minnedagen til den dagen Auschwitz/Birkenau ble befridd av sovjetiske styrker. Det var viktig. Minnet om Holocaust angår hele menneskeheten.

20. januar var det 80 år siden Wannsee-konferansen i Berlin. Det sies ofte at det var der nazistene vedtok sin «endelige løsning på jødespørsmålet», som de uttrykte det. I realiteten var utryddelse av jødene fra hele det området Nazi-Tyskland kontrollerte bestemt tidligere, og massedrap på jøder hadde allerede foregått i mange måneder. Wannsee-konferansen dreide seg om hvordan man skulle sette det i system.

De beslutningene som sprang ut av denne konferansen fikk likevel vidtgående konsekvenser, også for Norge. Det var der det ble klargjort at jødene også skulle bort fra det tysk-okkuperte Norge. Deportasjonen av de norske jødene i november samme år, var en direkte følge av møtet i et slott utenfor Berlin for 80 år siden.

I Norge gikk det altfor glatt

I Wannsee var man bekymret for om dette ville bli vanskelig å få til i land som Norge og Danmark. I Norge gikk det uventet glatt, delvis fordi Quislingstyret ivret for å få jødene vekk, delvis fordi norsk politi og andre myndigheter lojalt utførte de tyske tiltakene.

Dette må ikke få skje igjen. Det er derfor minnet må holdes levende. Minnedager er et godt bidrag. Men særlig viktig er det at den oppvoksende slekt får forståelsen for hva dette dreide seg om.

Derfor er det ytterst beklagelig at virksomheten til Hvite Busser er truet av følgene av pandemi-nedstengning. Det er bra at Kulturdepartementet nå har lovet å se på hva som kan gjøres. Vi vil sterkt oppfordre departementet til å finne en løsning som gjør at denne viktige virksomheten kan fortsette.Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder