Leder

Ungarns farefulle ferd

Det er ingen kristen verdi i å bygge ned eller angripe det liberale demokratiet, slik det skjer i Ungarn.

Bildet viser Ungarns statsminister Viktor Orban.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fredag hadde Vårt Land et intervju med Eszter Sándorfi, som er Ungarns ambassadør til Norge. Hun langet ut mot kritikerne av Ungarns den bekymringsfulle utviklingen for demokrati og menneskerettigheter i hjemlandet. Kritikken fra anerkjente internasjonale institusjoner som Freedom House og EU, avfeide ambassadøren som «ensidig» fordi institusjonene er «tatt over av progressive krefter». Freedom House har de siste årene nedgradert Ungarn fra et fritt demokrati, til nå bare å omtales som delvis fritt. Den norske Helsingforskomité ga i 2019 sin Andrej Sakharov Frihetspris til en ungarsk menneskerettighetsorganisasjon, som ble første gang prisen ble gitt til en aktør i et EU-land.

Angrep på demokratiet

Ambassadør Sándorfi mener kritikken er overdrevet, og ber dem som kaller Viktor Orbán for diktator om å reise til Nord-Korea for å oppleve et virkelig diktatur. Hun hevder også at demokrati handler om at flertallet skal få velge sin egen regjering, slik tilfellet er i Ungarn.

Demokratiet som idé må forsvares hver dag – både i Norge og Ungarn. Det er derfor bekymringsfullt og alvorlig at kvinnen som er det ungarske regimets representant i Norge ikke viser større evne til å reflektere over den farefulle ferden hjemlandet hennes er i ferd med å ta bort fra de universelle ideene om demokrati og menneskerettigheter.

—  Vårt Land

Ambassadøren har rett i at det fortsatt er frie valg i Ungarn, og at folk stort sett får mene det de vil. Likevel har Orbán-regjeringens angrep på frie medier, menneskerettighetsorganisasjoner og sivilsamfunn vært konsekvente og alvorlige de siste årene. Ideen om liberale demokratier handler om mer enn bare at flertallet velger en regjering ved valg. Det handler om pluralisme, aksept for meningsforskjeller, meningsfrihet og maktfordeling. I Ungarn har Orbán-regjeringen utnyttet det sterke flertallet sitt til å endre lover, bytte ut dommere og kjøpe opp uavhengige medier på en måte som tydelig har svekket demokratiet. Nylig sørget Orbán-regjeringen for å blokkere EUs deltakelse på Joe Bidens toppmøte til forsvar for liberale demokratier i verden.

Ingen selvrefleksjon

Dessuten har Orbán spilt på konspirasjonsteorier og forsvart ideen at om «illiberalt demokrati» kan være bedre enn de liberale demokratiene i Vesten. De samme konspirasjonsteoriene kommer til uttrykk i intervjuet med ambassadøren, som blant annet viser til at «den progressive bevegelsen» prøver å ta over verden og omtaler LHBT-kampen som «propaganda».

Demokratiet som idé må forsvares hver dag – både i Norge og Ungarn. Det er derfor bekymringsfullt og alvorlig at kvinnen som er det ungarske regimets representant i Norge ikke viser større evne til å reflektere over den farefulle ferden hjemlandet hennes er i ferd med å ta bort fra de universelle ideene om demokrati og menneskerettigheter.Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder