Leder

Inhuman barnepolitikk

Det er en skam at norske myndigheter sender småbarnsmødre ut av landet og bort fra barna sine.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Forrige uke skrev Bergens Tidende om Sabrin Mohammed Ali som etter to års ventetid rett før jul fikk det endelige vedtaket om at hun ikke får bli i landet hvor hennes to barn har levd hele sitt liv.

Før 1. januar 2022 er Ali nødt til å forlate landet, før hun eventuelt kan søke om familieinnvandring. De to barna på to og et halvt og fire år er derimot norske statsborgere, og kan bli i Norge hos barnefaren, skriver Bergens Tidende.

Tirsdag denne uka ble kjent at også en annen småbarnsmor må forlate barna sine. Genet Gemedo Hensene bor i en leilighet på et mottak i Norge med sine to sønner på fire og fem år, som begge er norske statsborgere. Hensene er alene om å ha foreldreansvaret og skal nå kastet ut av landet i minst to år, skriver NRK.

Både Ali og Hensene har fått avslag på asylsøknadene sine. Norske utlendingsmyndigheter mener Ali er fra Sudan, ikke fra Eritrea som hun selv hevder. Hensene er utvist fra Norge for å ha brutt plikten hun har til å reise fra Norge etter hun fikk avslag på asylsøknaden sin i 2012.

Uavhengig av årsakene til at de to kvinnene nå skal sendes ut av landet, er det skammelig å lese om hvordan norske myndigheter med dette risikerer å bryte en rekke lover som skal beskytte barn

—  Vårt Land

Barnas beskyttelse

Uavhengig av årsakene til at de to kvinnene nå skal sendes ut av landet, er det skammelig å lese om hvordan norske myndigheter med dette risikerer å bryte en rekke lover som skal beskytte barn.

– En utvisning av mor krenker retten til familieliv, som er festet i Grunnloven og de europeiske menneskerettighetene. Det krenker også FNs Barnekonvensjon, fordi barnas beste ikke tillegges den vekt som loven forutsetter, sier advokat Arild Humlen til NRK.

Utlendingsdirektoratet på sin side holder fast at barnas behov er blitt vurdert og at kan utvise mor uten å bryte barnas rettigheter.

De juridiske vurderingene er en ting, en annen ting er de etiske vurderingene som gjelder barns generelle behov for å vokse opp sammen med sin biologiske mor som de har bodd med hele sitt liv.

Hjerterått

At begge mødrene får vedtakene sine rett før jul er også en betenkelighet. Vi har akkurat feiret Jesu fødsel og Bibelen forteller at også Maria og Josef måtte flykte med Jesus som nyfødt. Det finnes, som Alis advokat Cecilie Schjatvet påpeker, knapt noen fortellinger som står sterkere i vår kulturhistorie enn den om mødre og små barns behov for beskyttelse.

Da blir det ekstra hjerterått å lese om de to mødrenes fortellinger akkurat nå.

Å skille mor og barn slik myndighetene gjør i disse to sakene er ikke bare bekymringsverdig med tanke på norsk asylpolitikk, først og fremst er det bekymringsverdig med tanke på barnepolitikken og måten vi beskytter norske barn på. Her må det tas et ordentlig oppgjør.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder