Leder

Demokratiet kan ikke tas for gitt

I 2021 har det skjedd flere endringer som svekker demokratiet og rettsstaten i Norge. Ingen kan ta for gitt at det norske demokratiet og rettsstaten holdes oppe av seg selv.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det var i en usedvanlig klar tekst i Morgenbladet tidligere denne uken at landets ledende jurister ropte varsko om at demokratiet og rettsstaten i Norge svekkes. De pekte på åtte endringer som har skjedd i 2021, som presser de grunnleggende prinsippene om åpenhet, folkestyre og politisk kontroll lenger utover sidelinjen.

Skyldes pandemien

Juristene Benedikte M. Høgberg, Hans Petter Graver, Eirik Holmøyvik, Christoffer C. Eriksen og Anine Kierulf advarer om at summen av endringer fører oss ut på et skråplan hvor Stortingets rolle som demokratisk kontrollorgan med forvaltningen og lovgivningen svekkes på grunn av endringer gjort under pandemien.

Endringene juristene bekymrer seg for er alvorlige. For det første handler det om manglende eller mangelfull lovbehandling i Stortinget. For det andre om manglende høringer eller meget korte høringsfrister. For det tredje om manglende behandling i statsråd for viktige saker. For det fjerde om at kravene til statsrådsforedragene – som redegjør for sakene hos Kongen i statsråd – er blitt mer uklare.

Derfor bør de politiske partiene på Stortinget snarest bli enige om å reversere denne utviklingen nå – slik juristene i oppropet ber om.

—  Vårt Land

For det femte om at innsynsadgangen til Sivilombudet – som er nødvendig for å kontrollere forvaltningen – er begrenset ved lov. For det sjette om at praksis for hva en ny regjering får innsyn ifra forrige regjering, er snevret inn. For det syvende om at SMK har reist tvil om Stortingets rett til innsyn i forvaltningsdokumenter. For det åttende om at pressens rett til innsyn uten opphold er utfordret.

Summen er farlig

Hver av disse endringene er problematiske i et demokratisk perspektiv, men sammen utgjør endringene en alvorlig trussel mot det norske demokratiet og den norske rettsstaten. Juristene gjør helt rett i å rope varsko nå. Pandemien har snart vart i to år, og vi risikerer at samfunnet vårt får varige senskader dersom vi lar disse endringene få sette seg.

Noe av det som gjør det norske demokratiet så vitalt og slitesterkt, er at vi ikke har tuklet med viktige kontrollfunksjoner eller maktfordelingsprinsipper. Som juristene redegjør for i oppropet sitt, er det nå disse tingene som skjer. Derfor bør de politiske partiene på Stortinget snarest bli enige om å reversere denne utviklingen nå – slik juristene i oppropet ber om.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder