Leder

Ta vare på tilliten

Tillit er vårt beste våpen i kamp mot pandemien. Derfor er myndighetenes viktigste oppgave å ta vare på den.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Enda en ny mutasjon skaper frykt for nye runder med covid-19. Vi må innse at dette viruset er noe vi blir nødt til å leve med i lange tider framover. Det er grenser for hvor lenge restriksjoner og nedstengninger kan brukes. Dermed er vaksine det eneste langsiktige våpenet vi har.

Det all grunn til å holde fast på at frivillighet og tillit er den beste kombinasjonen. Det forutsetter at vi alle tar på alvor de anbefalte smitteverntiltakene

—  Vårt Land

I Norge er vi så heldige at nesten nitti prosent av befolkningen over 18 år er fullvaksinert. Det har vi oppnådd uten å ty til tvang eller premiering av de vaksinerte. Vi har oppnådd det fordi de aller fleste har tillit til myndighetene og til vitenskapen, og derfor frivillig har valgt det som er nyttig for fellesskapet.

Tvang skaper negativ spiral

I mange andre land vurderer man nå tvungen vaksine, og EU anbefaler at det vurderes. De som ikke er vaksinert pålegges mange steder sterke restriksjoner. Det framprovoserer demonstrasjoner og protester. Det skapes en negativ spiral, der folk opplever at myndighetene ikke respekterer dem, noe som i sin tur svekker tilliten til myndighetene. Og dermed også viljen til å la seg vaksinere.

I Norge har myndighetene hatt den fordelen at vi i utganspunktet hadde et samfunn hvor tilliten var høy. Men tillit er noe som må ivaretas. Tilliten svekkes om man opplever at myndighetene ikke er villige eller i stand til å gjøre det som trengs. Men den svekkes også om det settes i verk restriksjoner som ikke virker vel begrunnet og forholdsmessige.

Økende smitte er en utfordring

Forrige regjering fjernet de fleste restriksjoner og påbud. Ikke uventet har det ført til at smittetallene øker. Også sykehusinnleggelser og dødsfall har økt. Det har gjort at noen har kommet med krav om nye nasjonale påbud. Regjeringen har så langt valgt å nøye seg med anbefalinger og overlate til kommuner å gå kraftigere til verks om de mener lokale forhold gjør det nødvendig.

Høyre har tradisjonelt vært mest opptatt av personlig frihet og skeptisk til statlig styring. Derfor er det litt overraskende at det er fra Høyrehold det har kommet krav om at regjeringen skulle være mer frampå med nasjonale inngrep.

Dersom det skulle vise seg at vaksinene ikke biter på Omikron eller andre nye mutasjoner, kan det bli nødvendig å ty til kraftigere tiltak for å begrense spredningen inntil nye vaksiner er utviklet. Men ellers er det nå grunn til å holde fast på at frivillighet og tillit er den beste kombinasjonen. Samtidig er det viktig med en løpende vurdering av andre tiltak rettet mot dem som er uvaksinerte slik som testing og koronapass, slik at vi begrenser smitte. En slik linje forutsetter også at vi alle tar på alvor de anbefalte smitteverntiltakene, og at vi hjelper hverandre med det.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder