Leder

Verdens fattige stemmer ikke på mandag

Kampen for verdens fattige må fortsette uansett hvilken regjering vi får etter valget.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne valgkampen har handlet om mye, mens kampen mot den globale fattigdommen så vidt har vært nevnt. I går kom nyheten fra to av KrFs statsråder, Dag Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad, om at de har fått gjennomslag for å øke bistanden med 3.1 milliarder i statsbudsjettet for 2022. I tillegg økes bevilgningene til et eget klimafond, med over to milliarder kroner, som skal støtte omlegging til fornybar energi i utviklingsland.

Partiets innsats for verdens fattige er troverdig, målrettet og effektiv – noe partiet fortjener honnør for.

Forverring under pandemien

Særlig har KrF og SV vært opptatt av å sikre at bistanden holdes på et stabilt høyt nivå, over 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). Bare på den måten kan man sikre midler til viktige utviklingstiltak som skolegang for jenter, vaksinesamarbeid og fattigdomsbekjempelse. Behovene i kampen mot den globale fattigdommen har ikke blitt mindre under pandemien.

I det sterkt økende og veldig positive søkelyset på klimaendringene, må vi ikke glemme at hundrevis av millioner av mennesker lever i en ekstrem fattigdom som hver dag krenker ideen om menneskeverdet.

—  Vårt Land

Akkurat det siste, med pandemiens konsekvenser for verdens fattige, har vært blant områdene hvor KrFs utviklingsminister Dag Inge Ulstein har vært klokkeklar gjennom pandemien. Han har argumentert for at pandemien ikke er over før verdens fattige også er vaksinert, og at vi ved å sette oss selv først gjør oss selv en bjørnetjeneste. Den politisk-ideologiske stemmen til Ulstein har vært svært viktig, og bør berømmes.

Fattige rammes hardest

Vi forventer at bistanden økes videre, og at man på sikt klarer å få ut utgiftene til asylsøkere og flyktninger fra den prosenten som populært kalles bistandsprosenten. Det blir en viktig oppgave for KrF, SV og alle andre partier som har global rettferdighet høyt på sin prioriteringsliste.

Det er sannsynlig at det blir regjeringsskifte til høsten. Da er det viktig å skape høye forventninger til at en ny regjering også leverer i utviklingspolitikken. I en tid hvor mange andre land kutter i bistanden, trenger vi modige politikere som tør å si at verdens fattige skal prioriteres. Kampen mot urettferdigheten er ikke vunnet før alle er løftet ut av fattigdom.

I det sterkt økende og veldig positive søkelyset på klimaendringene, må vi ikke glemme at hundrevis av millioner av mennesker lever i en ekstrem fattigdom som hver dag krenker ideen om menneskeverdet. Her må vi ha to tanker i hodet samtidig, siden det er de fattige som rammes hardest av de forsterkede klimaendringene.

Kampen for verdens fattige må fortsette, uansett hvilken regjering vi får etter valget.Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder