Leder

Snakk om alkohol

RUSPROBLEM: Alkoholbruk er blitt alminneliggjort. Men å snakke åpent om rusproblemer og avhengighet er langt på vei et tabu. Det kan være farlig for mange - ikke minst eldre.

[object Object]

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mange av dagens eldre har vokst opp i en tid da alkohol var sett på som umoralsk i mange sammenhenger, eller der alkohol og fyll for en stor del hørte sammen. De kan oppleve det som et framskritt at man kan hygge seg med et glass eller to uten at det blir sett som noe negativt.

Men dermed er det også blitt vanskelig å snakke åpent om negative sider ved alkoholbruken. I mange sammenhenger er det et sterkt sosialt press for at man skal drikke i sosiale lag. Ikke minst gjelder det blant godt voksne og eldre, der det å lansere motforestillinger lett blir sett på som tilbakeslag til gammel moralisme.

Ikke bare hygge og nytelse

Men det at alkohol utelukkende relateres til hygge og nytelse, kan slå negativt ut. Tidligere i sommer fortalte den tidligere katolske presten Haavar Simon om sitt eget alkoholproblem, som han relaterte til at det blir drukket mye blant prester.

Det må være lov til å kritisere at det alltid skal høre alkohol med kosen, uten at man dermed blir sett som en moralist.

—  Vårt Land

Også blant eldre kan det lett skli ut med alkoholbruken, forteller Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg, som er samfunnskontakt og kommunikasjonssjef ved Diakomhjemmet Omsorg. Sammen med Bærum kommune og VID vitenskapelige høyskole har de satt i gang et forskningsprosjekt om alkoholbruk blant eldre.

«Det er i dag blitt flere eldre, der også flere bor hjemme, og flere reiser til steder der alkohol er lett tilgjengelig. Og når man går fra en arbeidshverdag til å bli pensjonist med en friere tilværelse der helg og hverdag flyter inn i hverandre, er det lett å øke alkoholforbruket», sier han.

Må våge å være motvekt

Det er ikke lett å ta opp med venner eller slektninger tegn på at de har et rusproblem. Det blir lett sett som å tråkke over grensen for hva man har rett til å blande seg inn i. Det er heller ikke lett å være den som prøver å være en motvekt til et problematisk konsum i et fellesskap. Da blir man den som ødelegger kosen.

Ikke minst er dette vanskelig innen eldreomsorgen. De eldre skal ikke umyndiggjøres, og det er lett å tenke at de må ha lov til å hygge seg etter et langt og strevsomt liv. Men samtidig har pårørende og personale en plikt til å ta vare på deres helse.

Det trengs en åpnere samtale om dette. Det må være lov til å kritisere at det alltid skal høre alkohol med kosen, uten at man dermed blir sett som en moralist. Og det må være akseptert at man bryr seg om hverandre. Det som trengs, er at noen tør å ta belastningen med å åpne opp for samtalen.
Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder