Leder

Krig bør debatteres og motforestillinger høres

Det er en svakhet for demokratiet at Stortinget ikke debatterer en økning av norsk krigsdeltakelse i Mali. Norske politikere gjentar feilen med manglende forankring av store militære beslutninger.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Store deler av opposisjonen på Stortinget, ved Senterpartiet, SV, MDG og Rødt, ønsker å kalle inn hele Stortinget for å debattere norsk deltakelse i den såkalte Takuba-styrken i Mali. Onsdag ble det klart at Fremskrittspartiet ikke vil være med på en slik innkalling. Dermed blir denne debatten ikke noe av.

Takuba-styrken er ledet av Frankrike som en bistandsstyrke overfor maliske regjeringsstyrker i kampen mot ytterliggående islamistgrupper i Mali. Denne styrken kommer i tillegg til den FN-styrken som allerede bidrar til i landet, og Takuba-styrken opererer helt uavhengig av FN-styrken.

Åpen debatt

Frank Bakke-Jensen sa i 2020 nei til å sende soldater til Takuba-styrken fordi han ikke opplevde å ha nok støtte i Stortinget til et slikt bidrag. Den gangen var alle opposisjonspartiene mot, også Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. 17. juli i år ble det klart at Arbeiderpartiet nå støtter et mindre bidrag til Takuba-styrken, og at det dermed er flertall på Stortinget.

Det er ikke sikkert en debatt i Stortinget ville endret beslutningen om å sende norske soldater til Takuba-styrken i Mali, men politisk debatt ville behandlet spørsmålet om krig – som dypest sett er et spørsmål om liv og død – på en langt mer verdig måte.

—  Vårt Land på lederplass

Partiet Rødt har foreslått at saken debatteres i plenum, noe det finnes svært gode grunner til. I og med at partiene på Stortinget er så delt i spørsmålet, og at et av partiene har skiftet standpunkt i løpet av det siste året, er det mye som taler for at saken kunne vært belyst bedre av en åpen debatt i Stortinget.

«Vi kan ikke se noen grunn til et slikt møte. All informasjonen i saken er gitt», sier Christian Tybring-Gjedde fra Fremskrittspartiet. Det samme partiet som frem til nå har vært mot norsk deltakelse i Takuba-styrken. Men Tybring-Gjedde tar ikke høyde for at viktige motforestillingene nå ikke blir hørt. Det hadde åpenbart vært en fordel i forkant av en slik deltagelse.

Liv og død

Både i spørsmålet om invasjonen av Afghanistan og den mangeårige militæroperasjonen der, og i spørsmålet om bombing av Libya, har norske politikere fått kritikk for manglende politisk debatt i forkant av avgjørelsene. Likevel skjer det gang på gang at samme feil blir gjentatt, selv i så alvorlige politiske og etiske spørsmål som krig.

Det er ikke sikkert en debatt i Stortinget ville endret beslutningen om å sende norske soldater til Takuba-styrken i Mali. Men i en slik krevende politisk avgjørelse som omhandler krig, er det åpenbart en fordel at alle de parlamentariske motforestillingene blir hørt og vurdert. Det er et demokrati som Norge verdig.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder