Leder

Klok nasjonal bevæpning

Det er klokt av Politidirektoratet å sikre nasjonal bevæpning i dagene rundt 10-årsmarkeringen for 22. juli.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I Norge er hovedregelen fortsatt at politifolk ikke er bevæpnet, noe som i seg selv forteller noe tillitsnivået i det norske samfunnet. Tidligere denne uken besluttet likevel Politidirektoratet nasjonal bevæpning for dagene 19. - 23. juli i tilknytning til den islamske høytiden id al-adha og markeringene knyttet til at det er 10 år siden terrorangrepene 22. juli 2011.

Terrortrusselen er, slik Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer det, fortsatt moderat. Det betyr at PST vurderer det som mulig med forsøk på terrorangrep på norsk jord. I trusselvurderingen for 2021 skriver PST at «det forventes økt radikalisering til høyreekstremisme det kommende året» og at «digitale plattformer vil være viktige arenaer for denne radikaliseringen, der enkelte kan inspireres til høyreekstrem terrorplanlegging».

Kan trigge høyreekstreme

PST peker også på at mulige triggerhendelser kan øke sannsynligheten for høyreekstreme terrorangrep i vestlige land i 2021. Det er nærliggende å tenke at 10-årsmarkeringen for terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya kan være en slik hendelse som kan trigge høyreekstreme personer med eventuelle terrorplaner.

Likevel er det grunn til å fremheve at norsk politi i den store helheten er pragmatiske, fleksible og løsningsorienterte. Tidsbegrenset nasjonal bevæpning er et eksempel på det.

—  Vårt Land på lederplass

Det er også verdt å minne om PSTs bekymring for at et økende antall nordmenn uttrykker forståelse for og støtte til høyreekstrem terror. Flere av disse deltar i transnasjonale digitale fellesskap hvor det oppfordres til terror.

Ingen generell bevæpning

Politiets beslutning om å øke beredskapen i dagene rundt 10-årsmarkeringen for 22. juli er derfor velbegrunnet. De siste årene har det vært mye kritikk mot terrorberedskapen i Norge. Likevel er det grunn til å fremheve at norsk politi i den store helheten er pragmatiske, fleksible og løsningsorienterte. Tidsbegrenset nasjonal bevæpning er et eksempel på det.

Til forskjell fra en permanent bevæpning av politiet, er en fem dagers velbegrunnet midlertidig bevæpning et tiltak som kan bidra til å øke følelsen av trygghet i befolkningen og beredskapen hos dem som skal beskytte samfunnet. Et slikt tiltak kan også motvirke kravet om en generell bevæpning av politiet, ettersom tiltaket målrettes på en klok måte.


Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder