Leder

Klimafond er en god begynnelse

KLIMA: Et klimainvesteringsfond for utviklingsland er et godt norsk bidrag til å redusere verdens utslipp av klimagasser. Men det må følges opp med mer penger og andre tiltak.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Regjeringen la onsdag fram planen for et klimainvesteringsfond rettet mot å bygge ut fornybar energi i utviklingsland. Tanken er blant annet at fondet skal bidra til at kullkraft fases ut. Siden fornybar kraft krever høyere investeringskostnader, må det stimuleringstiltak til for at utviklingslandene skal kunne velge fornybart i stedet.

Klimaet er en global utfordring, og det må vi ta konsekvensen av.

—  Vårt Land

Det skal over fem år settes av 10 milliarder kroner i fondet, 2 milliarder i året, der halvparten skal komme over statsbudsjettet og halvparten fra det statlige investeringsfondet for utviklingsland Norfund. Dette er ikke rene utgifter. Det er en investering, og det forventes at den skal gi samme avkastning som Oljefondet.

Det trengs mer fra flere enn oss

Det har i lengre tid vært arbeidet med planer for et slikt fond. Særlig har Kirkens Nødhjelp og Miljøstiftelsen Zero arbeidet aktivt med det, og den planen regjeringen nå legger fram, bygger for en stor del på en utredning fra Zero. I disse utredningene var det foreslått et atskillig større beløp satt av i et slikt fond. Zero la opp til 25 milliarder, og KN antydet at 65 milliarder ville være et rettferdig beløp. Men de er likevel glade for at noe skjer.

FN har gått inn for at kullkraft må fases ut innen 2040, og det krever store investeringer i fornybar energi. U-landene har ingen sjanse til å få til det på egen hånd. Det er derfor behov for at mange følger opp det norske initiativet, både stater og private investorer.

Også andre tiltak trengs

Mange utviklingsland har store muligheter innen både sol- og vindkraft. Men det er ikke tilstrekkelig å bygge ut fornybar produksjon for at kullkraften skal fases ut. Stiftelsen Energi og Klima påpeker at store deler av klimagassutslippene i utviklingsland kommer fra lokal produksjon i dieselgeneratorer og lignende. Sol- og vindkraft er dessuten variabel, og krever en stabil energikilde å balanseres mot. Derfor kreves det blant annet bedre strømnett for at fornybar kraft kan bli et reelt alternativ.

I tillegg til hjelp til å bygge ut av fornybar energi, trenger utviklingslandene også hjelp til omstilling for å møte klimaendringene. Det snakkes mye om reduksjon av våre nasjonale utslipp. Men klimaet er en global utfordring, og det må vi ta konsekvensen av.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder