Leder

Mistillit til 50 års vanstyre i Oslo

Er det en ting fortiden har vist oss er at neste gang en varslet katastrofe rammer Norge er vi neppe spesielt godt forberedt.

Byrådet i Oslo har gått av etter at bystyret vedtok mistillit mot byråd Lan Marie Berg (MDG). Mistilliten kom etter det ble kjent at den nye reservevannløsningen for Oslo anslås å bli fem milliarder dyrere enn planlagt. I utgangspunktet er ikke dette en viktig nasjonal sak, men den sier mye om en svakhet ved norsk politisk kultur og styringssystem.

Politisk spill?

Debatten raser nå om mistillitsforslaget var et politisk spill, eller om Berg har brutt sin informasjonsplikt. Dette er det minst viktige spørsmålet i denne skandalen. Alle mistillitsforslag har et element av begge deler. Det står ikke til troende at Rødt ikke har vurdert hvordan dette vil påvirke den rødgrønne maktdynamikken. Samtidig er det mye som tyder på at Berg åpenbart kunne informert raskere og bedre.

Raymond Johansen liksomavgang er i realiteten ikke spesielt viktig.

Raymond Johansens liksomavgang er i realiteten ikke spesielt viktig. Den store skandalen er at Oslos befolkning i snart 50 år har levd med en usikker vannforsyning. Dette har vært godt kjent, og utredet en rekke ganger. Risikoen for at byens hovedvannforsyning skal få problemer, er beregnet som like høy som at en pandemi skal inntreffe. En slik hendelse vil ha store konsekvenser. Helse, beredskap, næringsliv og mange menneskers liv vil bli sterkt forstyrret. Dette har varierende politiske regimer i hovedstaden vært fullstendig klar over siden før farge-fjernsyn ble innført i Norge, uten at noe ble gjort før nå. Det er vanskelig å ha annet enn mistillit til 50 års vanstyre i Oslo. En får lyst til å dunke hodet i veggen og spørre seg selv, «hva var det de tenkte»?.

Manglende beredskapstankegang

Dette er dessverre en blindsone i norsk politisk kultur. Våre politikere har tenkt langsiktig innen finanspolitkk, velferd, ressursforvaltning og utenrikspolitikk. Men «beredskap», som er et ord langt framme i ordboka, framstår å være svært langt bak i pannebrasken hos våre folkevalgte. Hos noen er det tydeligvis henvist til fremmedordboka.

Broer åpnes med høytidelig snorklipping, men når det avsløres manglende vedlikehold er snorklipperne sporløst borte. I mange år holdt landet seg med en hær som var så liten at knapt kunne forsvare en bydel i Oslo. «Aldri mer 9. april» har blitt til «9. april skjedde aldri». Sommeren for ti år siden så vi hvor mangelfull beredskap landet hadde mot terror. Norske politikere har i mange år blitt advart mot at en pandemi er sært sannsynlig, men når pandemien rammet i fjor var beredskapen kuttet til beinet.

Beredskap er dyrt, det er kjedelig, og partienes spinndoktorer tror tydeligvis ikke de greier å omsette det i ferske velgere. Derfor blir det ikke prioritert. Framtiden er usikker, men er det en ting fortiden har vist oss så er det at neste gang en varslet katastrofe rammer Norge er vi neppe spesielt godt forberedt.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder