Leder

Torp og Ordo Iuris former en problematisk allianse

Den polske organisasjonen Ordo Iuris, støttet av pastor Jan-Aage Torp, står for verdier og politikk ingen kristne bør stille seg bak. Norske kristenledere har et ansvar for å tale dem imot.

I helgen kunne Vårt Land fortelle hvordan den norske pastoren Jan-Aage Torp er blitt en mellommann og døråpner for den kontroversielle polske organisasjonen Ordo Iuris.

Organisasjonen beskrives som ultrakonservativ i en rekke medier, og kom for alvor i offentlighetens søkelys i 2016. Da fremmet de et forslag til Polens parlament om en ny reform som skulle totalforby abort, selv i tilfeller der kvinnen var blitt voldtatt. I forslaget ville de straffe kvinner med inntil fem års fengsel for å ta abort.

I Norge har Jan-Aage Torp blant annet fått oppmerksomhet for å forsvare bruk av fysisk avstraffelse som en naturlig del av barneoppdragelse. Han er også kjent for å ha tilbudt «demonutdrivelse» i menighetens regi.

Umenneskelig politikk

Både Ordo Iuris og Torp er svært kontroversielle stemmer i den offentlige debatten. Det er ikke nødvendigvis negativt i seg selv, men standpunktene deres er mer enn bare kontroversielle.

Grunnen til at Ordo Iuris omtales som «ultrakonservative» er fordi kampen de står for handler om mye mer enn tradisjonelle, konservative verdier, som at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne og at abort strider med kristen etikk.

Verdiene Ordo Iuris, og tilsynelatende også Torp står for, er ikke bare konservative, de er ekstreme. Å fengsle kvinner som har tatt abort etter å ha blitt voldtatt er ikke bare kontroversiell politikk, det er umenneskelig politikk. Denne typen standpunkter er fremmede for de aller fleste kristne i Norge, uavhengig av om de er imot abort og/eller likekjønnede ekteskap.

Må bli møtt med motstand

Det er skremmende og dypt bekymringsverdig at en organisasjon som Ordo Iuris stadig får innpass i viktige organer rundt om i Europa. Alliansen Torp og organisasjonen synes å ønske å skape, kan potensielt utgjøre en reell fare for friheten til veldig mange mennesker.

En slik allianse bør møtes med sterk motstand fra religiøse ledere verden over. Norske kristenledere som ikke kan stille seg bak slike verdier har et ansvar for å si ifra. De kan ikke lenger ignorere disse stemmene, eller avfeie dem som marginale og uten betydning.

Det som foregår ute i Europa nå er høyst reelt, og religiøse ledere – konservative, som liberale – bør kjenne sin plass og ta til motmæle. Det er vår oppgave som avis å belyse disse strømningene og det er vårt felles ansvar som et demokratisk samfunn å jobbe mot dem.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder