Leder

Forsvarsevnen uhyre viktig for Norge

Norge ligger an til å bruke mindre enn to prosent på forsvar i 2021, viser ferske tall fra NATO. Akkurat nå er det svært viktig at vi overholder våre forpliktelser i NATO.

I 2020 brukte Norge litt over to prosent av BNP på forsvar. Dette er en forpliktelse vi har påtatt oss gjennom NATO. NATO-landene er blitt enige om å strekke seg mot to prosent innen 2024. Men NATOs ferske tall viser en reduksjon i Norges bruk av penger på forsvar på nesten fem prosent fra i fjor til i år, målt mot BNP.

Det kan være er flere grunner til dette. Det kan blant annet handle om at det er vanskelig å beregne BNP i de krevende korona-tidene vi er midt inne i. Likevel tar det seg dårlig ut at Norge, som et av de rikeste landene i Europa, ikke makter å oppfylle NATO-forpliktelsene. Det tar seg særlig dårlig ut fordi NATO-statistikken viser at de øvrige medlemslandene i Europa øker sine forsvarsbudsjetter med 4,1 prosent i 2021. Det er syvende år på rad med vekst i medlemslandenes pengebruk til forsvar.

For at Norge skal makte å ha en selvstendig sikkerhetspolitikk under NATOs paraply, må vi være villige til å prioritere forsvaret

—  Vårt Land på lederplass

Urolig verdenssituasjon

Som kjent lever vi for tiden i en urolig verden. Både Russland og Kina rører mer på seg enn på lenge, og USAs internasjonale posisjon er svekket. Men vi ser også en stormaktrivalisering mellom Russland på de ene siden og våre egne allierte, særlig USA. Situasjonen i våre nordområder har tilspisset seg de siste årene. Som et lite land har Norge på ingen måte interesser av at en slik stormaktsrivalisering skjer i vårt territorium og på vår grense til en av verdens stormakter.

Derfor er det i vår egen interesse å bruke penger på vårt eget forsvar. Vi trenger tydelig tilstedeværelse i hele landet, og særlig i nord. Bare slik kan vi vinne tilbake den sikkerhetspolitiske strategien Norge hadde gjennom store deler av etterkrigstiden: Å være en god alliert til USA, og en god nabo til Russland, som vi bør har jevnlig kontakt med. Selv om vi ønsker en aktivt deltakerrolle i Nato, er vi avhengig av å ha åpne kanaler til Russland.

Forsvaret må prioriteres

For at Norge skal makte å ha en selvstendig sikkerhetspolitikk under NATOs paraply, må vi være villige til å prioritere forsvaret. Det er viktig at norske politikere gjør dette i fredstid og tenker langsiktig. Både når det gjelder trening og rekruttering av personell, og tilstedeværelse i Nord.

Når pandemi og andre kriser inntreffer kan det militære forsvaret framstå som et felt der det ikke bør satses. Men dersom det er tilfellet, er det kortsiktig tenkning som kan ramme oss selv i framtiden. For er det en ting vi bør ha lært av korona-pandemien, så er det at sikkerhet og planlegging for ulike typer kriser er uhyre viktig. Norge var ikke forberedt på pandemien. Vi må planlegge slik at vi er mer forberedt på neste krise. Å bygge opp et mer solid forsvar er definitivt en av de viktige forholdsreglene vi må ta.Vårt Land

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder