Leder

Spennende dåpsutvikling

Dersom små, private dåpshandlinger blir den nye normalen vil det innebære både muligheter og utfordringer for Den norske kirke.

[object Object]

Et år med pandemi har endret nordmenns vaner. Også deres religiøse og rituelle vaner. På kirkerådsmøtet før helga ble det diskutert en helt ny «trend» i Den norske kirke: Egne, små dåpsgudstjenester – gjerne på en lørdag i stedet for en søndag.

Å bare kunne være 20 personer under en dåp har gitt nærere opplevelser både for familiene og kirka. Gjennomgående for alle bispedømmene i hele landet er den positive erfaringen ved verdien av de små samlingene, skrev Vårt Land i lørdagens avis.

Når terskelen for å gjennomføre ritualet senkes, er det samtidig enklere å gjennomføre ritualet uten å reflektere like mye over hva det faktisk innebærer.

—  Vårt Land

Klare fordeler

Årsrapporten fra Den norske kirke peker på at det smittevernsreglene først tvang frem viste seg å bli verdt å ta vare på, også når vi er på vei tilbake til normalen. Det er ikke vanskelig å forstå at de nære seremoniene har gitt folk en følelse av å høre til i kirka og ikke på samme måte føle at de er «på besøk», slik det gjerne kan oppleves på en stappfull gudstjeneste på en søndag klokka 11, der man gjerne er en del av et større dåpsfølge.

I en kirke med stadig synkende dåpstall er det ikke vanskelig å se fordelene ved å fortsette å legge opp til denne typen seremonier, også etter pandemien. At man på den måten når ut til en enda større del av den norske befolkningen, som kanskje er i tvil om de skal døpe barna sine eller ikke, er lett å se for seg.

Samtidig er det ingen tvil om at denne typen tilbud vil koste penger, tid og ressurser som man ikke nødvendigvis kan forvente at den gjengse menighet har. Selv om dette er mulig å se for seg levelige løsninger for, er det likevel et mye større spørsmål som gjør at Den norske kirke bør tenke seg godt om før de eventuelt velger å følge «den nye trenden»: Hvordan vil den viktige teologiske tradisjonen med at barnet døpes inn i menigheten oppleves dersom menigheten ikke er til stede under dåpen?

Vanskelige dilemmaer

Dilemmaet er på ingen måte nytt. De seneste årene har Den norske kirke tilbudt såkalt drop in-dåp. Det svenske konseptet har hatt suksess flere steder, men har ikke sluppet unna kritikk av den grunn. For når terskelen for å gjennomføre ritualet senkes, er det samtidig enklere å gjennomføre ritualet uten å reflektere like mye over hva det faktisk innebærer. Flere har derfor vært skeptiske til tilbudet.

Målet til Den norske kirke er selvsagt at flest mulig i den norske befolkningen blir døpt. De nye dåpsritualene kan være et steg i riktig retning, men det blir desto viktigere å ikke la seg rive med slik at dåpens betydning forsvinner. Da vil man være like langt.Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder