Leder

En avsporing for Nord-Norge

Et flertall på stortinget har bedt regjeringen sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen.

tekst

Det er definitivt behov for samferdselsinvesteringer i den nordlige delen av vårt langstrakte land. Her foregår det viktig verdiskapning, det er et stort potensial for vekst, og det er en landsdel av strategisk betydning, ikke bare for Norge, men også for våre allierte. Det er viktig å investere i regionen for å holde den livskraftig og tett tilknyttet resten av landet. Avstandene i nord tilsier at dette vil koste.

100 milliarder

Og en jernbaneforlenging vil koste. Tidligere anslag for en jernbanelinje til Tromsø tilsier godt over 100 milliarder. Det betyr at banen ikke kan bygges uten å stanse all annen jernbaneutbygging i Norge, eller å stanse all veiutbygging i nord. Prisgaloppen vi har vært vitne i jernbaneutbygginger på Østlandet tilsier at prisen fort kan bli høyere når høyhastighetslinjer skal legges gjennom noe av Norges mest utilgjengelige natur.

Miljøprisen vil også bli stor. Byggingen vil medføre store utslipp av klimagasser, og det vil ta lang tid før den lave reduksjonen i vei- og flytrafikk banen antas å gi vil veie opp for utslippene fra byggingen. Når mye av veitransporten etter hvert vil bli elektrifisert vil klimagevinsten av banen minske kraftig. Byggingen vil og føre til ødeleggelse av urørt natur i stor skala, og skape store problemer for reindriften.

Det er mye som taler for at det er riktig å gjennomføre et stort samferdselsløft i Nord-Norge

—  Vårt Land på lederplass

Banen vil på lange distanser gå langt unna folk og næringsliv. Mye av traseen vil gå i tunnel og neppe friste turister. Passasjergrunnlaget vil være magert. Næringslivet har også uttalt seg kritisk til banen. Det er også viktige jernbanesatsninger i nord som ikke må havne i skyggen av Nord-Norgebanen. Et dobbeltspor på Ofotbanen vil være viktig for næringslivet og eksporten, og Nordlandsbanen trenger opprustning.

Fly, vei og båt

Geografien i nord tilsier at fly, vei og båt er best egnet til å løse landsdelens kommunikasjons- og transportbehov. Det er verdt å merke seg at to av Norges mest eksporterende regioner, Møre og Romsdal og tidligere Sogn og Fjordane, knapt har jernbane. Det bør satses på opprustning av E6, fylkesveier, havner og farleder, og de jernbanesatsingene det faktisk er et behov for i Nord.

Det er mye som taler for at det er riktig å gjennomføre et stort samferdselsløft i Nord-Norge. Det vil også markere regionens betydning for Norge, og knytte landet tettere sammen. Dette løftet må ikke brukes til å oppfylle fortidens drømmer, det må møte framtidens behov. Nord-Norgebanen er en avsporing i diskusjonen om hvordan landet skal knyttes tettere sammen.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder