Leder

Viktig dom

At domstolen fant politimannen skyldig i å ha drept George Floyd, gir en anerkjennelse av svartes kamp for likeverd i det amerikanske samfunnet.

George Floyds bror Philonise Floyd tørker bort tårene på en pressekonferanse etter at Derek Chauvin ble kjent skyldig i drap på broren. Foto: Julio Cortez / AP / NTB

Omtrent tusen mennesker drepes hvert år av politiet i USA. Men det er uhyre sjelden at en politibetjent dømmes for drap. Det er en utbredt forståelse for at politiet må kunne ty til dødelig vold for å utføre sitt oppdrag - noe som ikke minst skyldes at våpen og våpenbruk er så utbredt i det amerikanske samfunnet. Spørsmålet er om dette gir grobunn for en uheldig voldskultur i politiet.

Aktoratet gjorde ikke Floyd-saken til en sak om politivold i sin alminnelighet. I stedet la man vekt på å vise at Derek Chauvin handlet mot instrukser, trening og god politipraksis. Flere representanter for politiet vitnet mot ham. Slik sett er dommen en dom over Chauvin, og ikke over politiet.

Et skritt i retning av bedre politikultur

Like fullt vil mange i USA se dommen som et viktig skritt i retning av å få endret kulturen i politiet. Jusitisdepartementet har i ettertid satt en gang en gransking av Minneapolis-politiets praksis. At politifolk var villige til å vitne mot en kollega, kan bidra til en større aksept for slik åpenhet.

Dersom en hvit politimann som drepte en svart mann gikk fri for straff, ville dette utvilsomt blitt oppfattet som et nytt eksempel på den urettferdigheten som eksisterer

—  Vårt Land

Noen hevder at Chauvin ikke fikk en rettferdig rettssak, fordi det ble truet med vold og opptøyer hvis han ikke ble dømt. Blant annet har programleder Tucker Carlson i Fox News hevdet at juryen var under press på grunn av følgene det ville få om de ikke kom med en fellende dom. Det er imidlertid ingen grunn til å tro annet enn at det var den grundige bevisførselen som overbevist juryen.

Men saken har utvilsomt blitt en viktig symbolsak. Det er en utbredt oppfatning blant svarte at politiet er langt mer voldelige i møte med svarte enn hvite. Noen hevder at det er fordi kriminalitet er mer utbredt blant svarte. Men det er i så fall også et utslag av at svarte fortsatt som gruppe har dårligere livsvilkår og muligheter.

En ledd i en lang kamp for likeverd

Dersom en hvit politimann som drepte en svart mann gikk fri for straff, ville dette utvilsomt blitt oppfattet som et nytt eksempel på den urettferdigheten som eksisterer og satt sterke følelser i sving. Men å erkjenne dette, er ikke det samme som å true med represalier dersom domstolen skulle komme til et uønsket resultat.

USA var et samfunn som ikke tilkjente den svarte delen av befolkningen menneskeverd og beskyttelse av loven. Da dette ble kjempet gjennom i borgerkrigen for 150 år siden, mobiliserte hvite for å hindre at de svarte benyttet seg av rettighetene de formelt sett hadde fått. Denne kampen og følgene den fikk setter fortsatt sitt preg på det amerikanske samfunnet. Dommen i Floyd-saken kommer til å bli stående som en av seirene i denne lange kampen.


Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder