Leder

Studentene trenger prestene

Studentprestordningen er helt avgjørende for mange unge mennesker. Det vil derfor være svært uklokt å skrote ordningen.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Forrige onsdag skrev Vårt Land at flere studenter i Oslo søker samtale med en prest nå enn før pandemien. Ifølge studentavisa Universitas økte antall gjennomførte samtaler med Studentprestene i Oslo kraftig første del av 2021, sammenliknet med fjoråret.

Den gruppen som vokser mest, er den som kalles for «nons», fortalte studentprest Anne Anita Lillebø. Altså de studentene som ikke hører til noe sted, eller ikke er medlem av et tros- eller livssynssamfunn, men som likevel har eksistensielle ting de ønsker å drøfte, har livssorg som alle andre, eller har mistet noen.

For mange av disse studentene har det å kunne gå til en prest vært helt avgjørende for å kunne komme seg gjennom en vanskelig hverdag. Fra før vet vi at studenter sliter mer med psykiske problemer enn resten av befolkningen i samme aldersgruppe. Pågangen hos de psykiske helsetilbudene hos studentsamskipnadene rundt omkring i landet er stor. Mange blir stående på venteliste i flere måneder.

Skuffende vedtak

Da er det godt å vite at det også finnes en studentpresttjeneste. Et sted hvor døra alltid står åpen, hvor man kan komme som man er og snakke om hva som helst – uavhengig tro og livssyn. Studentpresttjenesten er med andre ord et svært verdifullt tilbud for norske studenter.

Derfor er det skuffende å lese at studenttinget ved NTNU ikke lenger vil at studentprestene skal ha fast plass på universitetet. Det var nettavisa Khrono som først skrev om studenttingets vedtak som springer ut fra et krav om at så lenge universitetet ikke kan tilby arealer på lik linje til alle livssynstilbud, bør ordningen skrotes.

De mener blant annet at det er en forskjell på at et religiøst tilbud har en fast avsatt plass på campus, og at NTNU formidler til studenter at det finnes slike tilbud i byen.

Det er underlig at studentrepresentantene i stedet for å kjempe for flere tilbud av denne typen i en tid der behovet er ekstra stort, vil kvitte seg med et av de aller viktigste

—  Vårt Land

Et livssynsåpent samfunn

Tanken om at en slik ordning som studentprestene også skal finnes for andre tros- og livssyn er god, men på ingen måte ny. Slike ordninger har fantes lenge, blant annet for muslimer og human-etikere.

Derfor er det underlig at studentrepresentantene i stedet for å kjempe for flere tilbud av denne typen i en tid der behovet er ekstra stort, vil kvitte seg med et av de aller viktigste – og erstatte det med det de kaller et «livssynsnøytralt tilbud».

Norge skal være et livssynsåpent samfunn, ikke et livssynsnøytralt. Det er det bred enighet om. Studentene som styrer på NTNU bør ta dette innover seg og tenke nøye over hva slags ansvar de har for den gruppen de representerer. Som de nyeste tallene fra Oslo viser: Studentene trenger prestene.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder