Leder

Tilbakegang for likestillingen

Det er dårlig nytt for tyrkiske kvinner at president Erdogan trekker landet ut av den europeiske konvensjonen mot vold mot kvinner. Dessverre er dette del av en trist trend i mange land.

Både Europarådet, EU og USAs president Joe Biden er skuffet over at Tyrkia nå trekker seg fra kvinnekonvensjonen. Istanbul-konvensjonen fra 2011 ble laget for å verne kvinner mot vold. I en uttalelse fra Europarådet heter det: «Ved å forlate konvensjonen fratar Tyrkia tyrkiske kvinner et livsviktig verktøy for å motarbeide vold. Vi ber derfor tyrkiske myndigheter om ikke å svekke det internasjonale systemet for å beskytte kvinner som Istanbul-konvensjonen iverksatte».

Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan har valgt å trekke landet ut av denne konvensjonen, som Tyrkia i liten grad har iverksatt. Internt i landet var det store protester i helgen som gikk.

Samme skjedde i Russland i 2107

I 2017 signerte president Vladimir Putin en lovendring som avkriminaliserer enkelte former for familievold. Vold i nære relasjoner, som ikke fører til «vesentlig kroppslig skade» og ikke skjer mer enn én gang i året, ble ikke straffbart lenger. Den gangen ble også det betegnet som et tilbakeslag for likestillingen.

Samtidig har det skjedd det en tilspissing av kampen i FN om såkalte «familieverdier». Selv om familielobbyen som allianse har eksistert lenge, er den de siste årene blitt betydelig styrket ved at den russisk-ortodokse kirke deltar. Alliansen av de mest konservative muslimske landene har dessuten blitt sterkere og mer samstemt.

Lobbyen jobber blant annet for å styrke «faderskapets autoritet», noe som i de fleste sammenhenger går på bekostning av kvinners frihet og uavhengighet. Det interessante er at kampen for familieverdier ofte blir satt som en ideologisk motsats til en aktiv stat, som i mange sammenhenger har sikret kvinners rettigheter.

Svekkede rettigheter for kvinner er dessverre en trist trend i mange land.

—  Vårt Land på lederplass

FNs kvinnetoppmøte

Denne lobbyvirksomheten har allerede fått konsekvenser. Allerede i 2016 skrev Vårt Land at internasjonale kvinneorganisasjoner ikke turte be om et nytt stort kvinnetoppmøte i FN-regi, slik som i Beijing i 1995. Erfaringer i FN har gjort at de fryktet et nytt toppmøte ville svekke FNs mål for kvinners rettigheter i verden. Siden 2016 er avkriminalisering av vold mot kvinner blitt lagt til listen over saker som i økende grad står på dagsorden.

Det er mange avveininger i liberale demokrati når det gjelder trosfrihet og likestilling. I Tyrkia har åpenbart religiøse holdninger fått fortrinn foran kvinners rett til å slippe vold. For oss framstår dette som ille. Men vi bør se nøye på en sterk trend internasjonalt som i flere tiår har ført til dårligere rettigheter for kvinner i ulike sammenhenger. Denne trenden har mange ulike ansikter og aspekter.
Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder