Leder

Europeisk ansvarsfraskrivelse

AVTALE: Den avtalen EU har inngått med Tyrkia om flyktninger, har gjort det mulig for europeiske land å fraskrive seg sitt ansvar for flyktningesituasjonen.

«Vi skal greie det», sa Tysklands kansler Angela Merkel da borgerkrigen i Syria for seks år siden førte til en strøm av flyktninger inn i Europa. Men strømmen ble striere enn hun hadde ventet, blant annet fordi mange migranter og asylsøkere fra andre land også benyttet anledningen. Det skapte motreaksjon i befolkningen, og EU ble nødt til å gjøre noe for å få kontroll.

De europeiske land burde brukt pustepausen til å bli enige om hvordan de selv kan ta ansvar for å håndtere de som kommer til de europeiske grensene for å søke om asyl.

—  Vårt Land

Løsningen ble en avtale med Tyrkia. Tyrkia påtok seg å stanse asylsøkerne fra å krysse grensen til Europa. Hellas skulle behandle asylsøknader fra de som likevel klarte å krysse grensen, og de som ikke fikk søknaden innvilget, skulle returneres til Tyrkia. EU skulle til gjengjeld ta mot et like mange flyktninger fra Tyrkia. Tyrkia skulle få 6 milliarder euro til å ta seg av alle som ble boende der. Dessuten skulle det bli lettere for tyrkere å få visum til Europa, og EU skulle sette opp farten med medlemsskap for Tyrkia.

Avtalen er blitt Tyrkias pressmiddel

Avtalen førte til at strømmen av flyktninger og migranter inn til Europa ble kraftig redusert. Etter at pandemien slo til har den nesten stanset opp. Men Tyrkia har brukt avtalen som pressmiddel. Europas manglende reaksjon mot Tyrkias deltakelse i krigen mot Armenia er et eksempel på det. EU er også forsiktig med kritikk av menneskerettighetsbrudd i Tyrkia.

Nå kan vi konstatere at det meste i avtalen ikke fungerer. Det hoper seg opp med asylsøkere i Hellas, som ikke makter å behandle dem. EU har fortsatt ikke fått til en avtale om fordeling av de som får innvilget asyl. Nesten ingen flyktninger er hentet fra Tyrkia. Millioner av flyktninger lever under dårlige forhold i Tyrkia. Tyrkia har heller ikke fått det som var lovet når det gjelder visum og EU-medlemsskap.

EU-landene må bli enige om å ta ansvar selv

De europeiske land burde brukt pustepausen til å bli enige om hvordan de selv kan ta ansvar for å håndtere de som kommer til de europeiske grensene for å søke om asyl. Å skyve dette over på Tyrkia er en ansvarsfraskrivelse. Det gir dessuten Tyrkia et politisk pressmiddel som de ikke burde ha.

Det har vært fremmet mange forslag om hvordan man kunne få til et slikt europeisk opplegg. Mottak som kan behandle asylsøknader før søkerne kommer til Europa er blant forslagene, kombinert med mer effektiv grenseovervåking og mer hjelp til de som ikke kommer inn. Men alle forslag har strandet på at man ikke blir enige om fordeling av de som får innvilget opphold. Alt tyder på at en ny forhandling nå er i ferd med å tvinge seg fram.


Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder